Jag vill kontrollera min egen körkortsbehörighet

Jag vill kontrollera min egen körkortsbehörighet

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer inledningsvis att gå igenom rätten att ta del av allmänna handlingar, samt om körkort eller uppgift om körkortsbehörighet är en allmän handling. Sedan kommer jag att besvara vart man ska vända sig för att kontrollera sin körkortsbehörighet och ge råd om vad du kan göra nu.

Rätten att ta del av allmänna handlingar

En allmän handling kan vara offentlig eller vara belagd med sekretess.

För allmänna handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana. Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (här). Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen. Reglerna om offentlighetsprincipen finns i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (här).

Är ett körkort eller uppgift om körkortsbehörighet en allmän handling?

Ett körkort är en allmän handling om det förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommet eller upprättat hos myndigheten, se 2 kap 4 § Tryckfrihetsförordningen (här). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda, 2 kap 9 § Tryckfrihetsförordningen (här). En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats eller det ärende den handlar om har slutexpedierats hos myndigheten, se 2 kap 10 § Tryckfrihetsförordningen (här).

Uppgifter om vilka som har körkort och vilken körkortsbehörighet körkortsinnehavarna har är registrerade hos Transportstyrelsen. Eftersom myndigheten upprättar register över körkortsinnehavare kan man dra slutsatsen att det är en allmän handling.

Vart ska man vända sig för att kontrollera sin körkortsbehörighet?

För att ta reda om någon har körkort och vilken körkortsbehörighet personen i så fall har, bör du vända dig till Transportstyrelsen (länk här) och begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller genom att maila dem. Då får du uppge ditt namn och personnummer och säga att du vill kontrollera din körkortsbehörighet.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning