Jag ställde ut ett lån utan skriftligt avtal. Nu säger lånetagaren att det var en gåva - inte ett lån. Vad är mina rättigheter?

2018-09-30 i Fordringar
FRÅGA
<p>&lt;p&gt;Jag har lånat ut ett sexsiffrigt belopp till min sambo så att hon kunde ta över äganderätten till ett hus vid en bodelning. Jag har aldrig fått något kvitto på det, trots upprepad begäran. Det var meningen att vi, efter min skilsmässa gemensamt skulle äga huset. Så har det dock inte blivit, trots att det gått över två år. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nu har min sambo bestämt sig för att sälja och uttryckligen sagt att hon tänker blåsa mig på pengarna. Hur ska jag göra för att få dem tillbaka?&lt;/p&gt;</p>
SVAR

Rättsläget är på din sida. Högsta domstolen kom för några år sedan fram till att den som mottagit medel har bevisbördan för att överföringen var en gåva. Alltså, ifall två parter är överens om att en transaktion emellan dem ägt rum, men oense om huruvida det rörde sig om en gåva eller lån, är presumtionen att det rörde sig om det senare. För att slippa betalningsskyldighet måste mottagaren – din sambo – bryta presumtionen genom att visa att det faktiskt rörde sig om en gåva. (NJA 2014 s. 364).

Eftersom ni inte har avtalat om någon förfallodag för skulden, förfaller den så snart du framställer ett betalningskrav (5 § skuldebrevslagen). Dröjsmålsränta om 7.5 % kan börja belöpa trettio dagar därefter (4, 6 §§ räntelagen).

Om din sambo vidhåller sin oärliga avsikt tycker jag att du omgående bör ansöka om stämning i domstol.
Har du följdfrågor eller andra funderingar är du välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se!

Allt gott,

Elias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (544)
2019-03-19 Måste en arbetstagare som fått för mycket lön betala tillbaka? Fråga om condictio indebiti.
2019-03-13 Vad händer om jag får tillbaka för mycket i växel och inte lämnar tillbaka pengarna?
2019-03-12 när pengarna inte dras från kontot
2019-03-05 Har borgenär informationsplikt gentemot borgensman?

Alla besvarade frågor (66955)