Jag slog min kompis två gånger i ansiktet med knuten näve. Vad kan jag få för rättsliga konsekvenser?

2020-09-20 i Påföljder
FRÅGA
Hej.Jag och en killkompis bråkade härom kvällen. Vi skoja bråkades i bilen på vägen hem från klubben och när vi väl blev avsläppta av taxin så kom vi endast upp till entren innan vi rök ihop. Det som hände var att vi började tjafsa och detta ledde till att han sade att han hade corona(covid) och spottade på mig, som hamnade i min mun. Jag blev sur och slog honom två gånger i ansiktet, men slutade därefter och gick in medans han sprang därifrån. Jag gick upp till mitt rum och la mig, medans han ringde polisen. Det var inga allvarliga synliga skador i ansiktet och slagen var inte så pass hårda. Jag blev tagen till fyllecell och sedan fick jag åka hem dagen efter. Vi båda var väldigt berusade. Nu undrar jag vad för konsekvenser jag kan få? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad för straffrättsliga konsekvenser du kan få på grund av slagen i din kompis ansikte. Det är svårt för mig att svara på exakt vad du kommer att få för konsekvenser, då detta är en bedömning som domstolen måste göra, men jag kommer i alla fall att gå igenom vilka konsekvenser som du riskerar att få.

I Brottsbalken (BrB) finns regler om brott, straffmätning och påföljder.

Misshandel

Enligt 3 kap 5 § BrB gäller att den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter hen i vanmakt eller något liknande tillstånd. Enligt förarbetena omfattar "kroppskada" skador såsom sår, svullnader och benbrott, men även funktionsrubbningar som tex försämrad syn och hörsel.

Om misshandeln är av lindrigare grad kan man istället bli dömd för ringa misshandel. En tumregel är att misshandeln är ringa om offret inte behöver uppsöka sjukhus. Även hur man utövar misshandeln brukar påverka gränsdragningen. Att slå någon med öppen handflata brukar oftast leda till att misshandeln är att bedöma som ringa till skillnad mot att med knuten näve utdela ett slag mot en annan människa vilken är att bedöma som misshandel av normalgraden (se kommentar till 5 kap 3 § BrB). I ditt fall skulle jag säga att den bör röra sig om misshandel av normalgraden då du slog din kompis med knuten näve två gånger. Om slagen var förhållandevis lösa, som du skriver, skulle det dock trots den knutna näven kunna röra sig om ringa misshandel.

Påföljd:

Om man döms för misshandel riskerar man att få fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Domstolens bedömning

I Sverige finns det en presumtion mot fängelse. Detta innebär att domstolen försöker undvika fängelse. (se 30 kap 4 § BrB). Andra påföljder som kan bli tillämpliga istället är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård (se 27 -31 kap BrB).

Misshandel av normalgraden är normalt sett ett artbrott, vilket innebär att det finns en presumtion för fängelse, alltså att huvudregeln är att påföljden blir fängelse. Denna presumtion kan dock brytas då domstolen måste beakta omständigheterna vid det enskilda fallet och se om det finns andra skäl som talar mot fängelse (se ex 29 kap 5 § BrB). När domstolen ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. I 29 kap 2–3 §§ BrB ges exempel på försvårande och förmildrande omständigheter. Att din kompis provocerade dig genom att spotta sig i munnen är något som domstolen skulle kunna ta hänsyn till. Din ålder kan också spela roll här.

Exakt vad domstolen skulle komma fram till i ditt fall är som tidigare nämnt svårt för mig att svara på, eftersom domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall. Jag hoppas dock att mitt svar var vägledande. Du är välkommen att kontakta oss igen om du har fler frågor!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1530)
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?
2021-05-31 Regler gällande p-skiva
2021-05-31 Pandemilagen och hyra stuga som rymmer många

Alla besvarade frågor (93065)