FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB24/03/2019

"Jag ska slå ner dig" - vad räknas det som för brott?

Hej!

Igår var jag och några kompisar på en klubb. En tjej stoppade mig då vi gick förbi och började bråka och säga att hon skulle slå ner mig om jag inte bröt vänskapskontakten med hennes kille.

Kan jag anmäla detta? Och vad blir straffpåföljderna isåfall?

Lawline svarar

Hej och tack för du valt att vända dig till Lawline! Jag har uppfattat din fråga som att den gäller om det är brottsligt att säga att man ska slå ner någon och i sådana fall vad detta kan leda till för påföljd. För att kunna svara på din fråga ska vi kolla i Brottsbalken (BrB).

Att slå ner någon är ett brott i form av en misshandel.

Om man faktiskt slår ner någon fysiskt skulle det mest troligt vara att anse som en misshandel enligt BrB 3 kap 5 §. Det utgör alltså en brottslig gärning att slå ner någon.

Att hota om att begå en brottslig gärning är i sig också ett brott.

Enligt BrB 4 kap 5 § står det att den som "endast" hotar med att begå en brottslig gärning också kan göra sig skyldig till brott. Det handlar då om ett så kallad olaga hot. Eftersom tjejen hotar om att hon ska slå ner dig, vilket är en brottslig gärning, kan hon ha gjort sig skyldig till detta.

För att det ska nå upp till olaga hot krävs det dock att det olaga hotet uppfyller vissa krav. Det olaga hotet måste:

- Vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla

- antingen för personens egen eller annan säkerhet till,

- antingen egendom, frihet eller frid.

Tjejen i din situation har hotat om att hon ska slå ner dig, vilket är ett hot som är gentemot dig som person och din frid. Att du faktiskt kände en fara för att hotat skulle "slå in/bli verkligt" behövs inte utan det man kollar på att det i det generella fallet går att anta att en sådan rädsla skulle upplevas hos den som får uppleva hotet.

Straffpåföljden för olaga hot ligger mellan böter och fängelse i högst 1 år. För grov form av olaga hot finns det en annan skala att kolla på, men då ditt fall mest troligt inte skulle anses nå upp till den grova sorten bortser jag från det här. I ditt fall innebär det att om det olagliga hotet om att tjejen ska slå ner dig skulle kunna leda till ett fängelsestraff för tjejen, eller om det anses som en mer "ringa art" till en böter-påföjd.

Det går inte att i det enskilda fallet säga helt klart vad påföljden skulle bli men jag råder dig att kontakta en polis och i vart fall göra en anmälan. Även om det är ett svårt brott då det ofta är ord-mot-ord-situationer som uppstår så tycker jag att du ska uppmärksamma polisen på att den här tjejen finns och att hon har betet sig som hon gjort. Du kan göra en anmälan genom att ringa polisen på 114 14.

Sammanfattningsvis så är mitt svar ja. Du kan anmäla tjejen för olaga hot.

Ebba AlkehagRådgivare