FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/02/2021

Jag riskerar böter för fortkörning – kommer det att synas på internet?

Hej! Det blixtrade till i en fartkamera när jag körde ca 8-10 för fort på 40- väg. Om jag får böter får jag stå mitt kast och vet att jag hamnar i belastningsregistret i fem år. Jag får även här leva med den konsekvensen. Men jag är mer orolig att hamna på de djupt kränkande och omoraliska sidorna: Lexbase och Mrkoll som hänger ut personer. Hamnar man även på de sidorna vid trafikböter?

Mvh: Orolig

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till trafikförordningen, rättegångsbalken (RB) och lagen om belastningsregister i mitt svar till dig.


Du får sannolikt en ordningsbot eller ett strafföreläggande

Du har brutit mot trafikförordningen genom din fortkörning och straffet för det är penningböter (3 kap. 17 § och 14 kap. 3 § första punkten, delpunkt b trafikförordningen).

Sannolikt kommer du att få penningböter i form av en ordningsbot eller ett strafföreläggande. Skillnaden mellan de två alternativen är att en ordningsbot i regel utfärdas av polisen, medan ett strafföreläggande bara kan utfärdas av en åklagare (48 kap. 1 § RB).


En ordningsbot syns inte på de hemsidor som du nämner

Svaret på din fråga är att det beror på om du enbart får en ordningsbot eller om du får ett strafföreläggande till följd av fortkörningen.

I belastningsregistret syns både en ordningsbot och ett strafföreläggande (3 § första punkten lagen om belastningsregister).

Hos Lexbase och Mrkoll syns det dock bara om en person har fått ett strafföreläggande, inte om personen har fått en ordningsbot. Det framgår av informationen på deras hemsidor.


Sammanfattning

Ditt bötesstraff kommer bara att synas på hemsidorna om du får penningböter genom ett strafföreläggande av en åklagare. Får du böter i form av en ordningsbot kommer det inte att synas där, men däremot i belastningsregistret.

På Polismyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som händer när en fartkamera har fångat ett fordon på bild.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo