Jag råkade överföra pengar till fel konto, hur får jag pengarna tillbaka?

FRÅGA
Jag gjorde av misstag en penningöverföring till fel konto och nu vägrar mottagaren betala tillbaka pengarna (7500:-)Vad blir påföljden vid en stämning.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att anta att du har råkat överföra pengarna till en annan privatpersons konto, och att personen bekräftat att vederbörande fått en felaktig betalning.

Den rättsprincip som sätts i spel i det fall du beskrivit kallas condictio indebiti. Huvudregeln när det beskrivna händelseförloppet utspelat sig är att pengarna ska gå åter.

Undantaget till huvudregeln har utarbetats i praxis och får den följden att mottagaren kan få behålla pengarna.

Mottagare ska i första hand vara i god tro om att pengarna är deras, detta innebär att de inte vetat om att beloppet av misstag överförts till dem, och de ska ha inrättat sig därefter genom att spendera dem eller på annat sätt sluta avtal som binder upp pengarna. Dessutom ska avsändaren (i detta fall du själv) ha förhållit sig passiv till överföringen. Detta skulle du enkelt kunna undvika om du kontaktar personen i fråga. Av din frågeställning framgår att personen vägrar betala tillbaka, detta antyder att du haft kontakt med personen och att denne erkänt att det finns pengar på vederbörandes konto som av misstag förts över. Om så är fallet så personen inte i god tro om pengarna på kontot, dessutom kan även det faktum att det är en stor summa pengar tala för att personen inte kan vara i god tro. Detta sistnämnda får emellertid bero på vem mottagaren är (privatperson/bank/medelstort företag) och hur kontot i övrigt ser ut, men om det är så som jag antagit att personen bekräftat att hen är medveten om förmögenhetsöverföringen så utesluter det god tro.

Sammanfattningsvis innebär principen om condictio indebiti som utgångspunkt att pengarna ska återbetalas. Undantaget aktualiseras om personen är i god tro om överföringen, men eftersom du antagligen fått en uttrycklig vägran vid förfrågan om återbetalning så är god tro svårt att vidhålla för din motpart. Denna kommunikation, oavsett om den skett via mail, sms eller på andra sätt, gör du rätt i att dokumentera genom att ta skärmbilder eller dylikt. Detta eftersom de utgör bevis avseende personens onda tro och kan med fördel användas vid tvist.

Eftersom situationen är tidskänslig så är mitt främsta råd att du snarast hör av dig till personen igen och meddelar att du avser att lämna in en stämningsansökan vid tingsrätt och yrka på fullgörelse för det fall personen inte återbetalar beloppet. Om mitt antagande är fel och du inte har haft någon kontakt med personen är mitt första råd att omedelbart söka kontakt med vederbörande och meddela dina avsikter. Förutsatt att motparten tappar målet så får du dels ditt yrkade belopp (de 7500 kronorna + ränta) dels dina rättegångskostnader (avgift för stämningsansökan) betalda av motparten. Rättegångskostnader kan även omfatta juridiskt ombuds arvode, om sådant anlitas - dock endast för en timme rättslig rådgivning eftersom det är ett så kallat förenklat tvistemål (det omtvistade har ett värde som inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, jämför 1 kap 3d § Rättegångsbalken med 18 kap 8a § 2 stycket samma lag. För att utfärda stämningsansökan kan du fylla i den här blanketten som även kan lämnas in digitalt.

Eftersom bedömningen är beroende av omständigheterna i de enskilda fallen och informationen i frågan är knapphändig så kan jag inte med säkerhet säga hur det ligger till i just ditt fall, men den bedömning jag gjort utefter de angivna antagandena talar till den hypotetiska avsändarens fördel. Ju mer korrekta mina antaganden är desto mer talar det alltså till din fördel. Oavsett om du väljer att ta dig an tvisten själv eller med vår hjälp så är mitt främsta råd (och det tål att upprepas) att du snarast kommunicerar till mottagaren att du står på rigid laglig grund och att personen kan komma att behöva återbetala hela beloppet inklusive ränta och rättegångskostnader om vederbörande inte snarast återbetalar det felaktigt överförda beloppet.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss om du är intresserad av att anlita vår hjälp i ditt ärende.

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: mån-fre kl. 10.00 - 16.00

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har följdfrågor eller om jag varit otydlig.

Vänligen,

Aram Shokor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (419)
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?
2021-09-28 Vem kan gå i borgen?
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?

Alla besvarade frågor (96519)