Jag och en kompis hade ett låneavtal men jag har inte fått tillbaka pengarna - vad kan jag göra?

Hej, jag lånade ut pengar till en kompis någon dag senare fick jag tillbaka en liten del av summan. Men nu har det gått 1 år sedan detta hände och jag vill ha till baka mina pengar. Vi skrev att han ska betala mig hela summan innan evenemanget var slut och det har han inte gjort. Kan jag göra en anmälan på detta (med tanke på att vi skrev " ett skriftligt avtal" vad han skulle betala tillbaka) eller är det helt borta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga lagar som direkt reglerar avtal om lån mellan privatpersoner, utan man utgår från allmänna rättsliga principer när man bestämmer vad som gäller i såna frågor. När man vill få tillbaka pengar någon har lånat av en kan man ibland få hjälp av Kronofogden enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Jag kommer redogöra för delarna av lagarna som är relevanta för dig.

Avtalsfrihet – alla avtal är giltiga och ska hållas!

När privatpersoner lånar ut pengar till varandra gäller avtalsfriheten och principen om att avtal ska hållas. Det är alltså parterna själva som kommer överens villkoren för lånet så som förfallodag, eventuella avbetalningsplaner m.m. Har parterna kommit överens om t. ex. när och hur återbetalningen ska ske ska låntagaren följa dessa villkor. Det finns inte heller några formkrav för den här typen av avtal, utan muntliga överenskommelser gäller och även såna villkor som båda parter kommit överens om i exempelvis en mailkonversation eller en chatt. Ett tydligt, skriftligt avtal eller någon annan typ av dokumentation är däremot väldigt fördelaktig som bevismedel om den andra personen skulle säga att hen inte är skyldig några pengar.

Om någon part inte uppfyller villkoren som man kommit överens om kan låntagaren t. ex. begära dröjsmålsränta eller gå till Kronofogden eller en domstol för att få hjälp att få tillbaka pengarna. Skulden försvinner inte av sig själv så länge man inte kommer överens om det, den är återbetald eller preskriberad (vilket den blir först efter 10 år av inaktivitet från den som lånat ut pengarna).

Att driva in en skuld

Om man behöver hjälp att driva in en skuld kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Detta är möjligt om det gäller en penningfordran som är förfallen till betalning (lag om betalningsföreläggande och handräckning 1-2 §). Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkande, grunden för yrkandet, beloppet det gäller, förfallodagen, ränta som begärs, information om parterna och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs (9-10 §§, 17-18 §§). Om KFM tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig (25 §). I vissa fall resulterar detta i att parten direkt betalar sin skuld. Alternativet är att personen inte betalar och inte heller yttrar sig, eller att personen bestrider skulden. Om personen inte yttrar sig ska KFM meddela utslag (42 §), vilket kan användas av den sökande för att begära utmätning av den skuldsattes egendom. Om personen aktivt bestrider skulden får sökanden istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol (33-34 §§).

Vad kan och bör du göra?

Eftersom ni har kommit överens om en betalningsplan med ett sista datum för betalning d.v.s. ett förfallodatum. Nu när din kompis inte betalat trots att datumet är passerat har du en förfallen penningfordran som du kan få hjälp att driva in via KFM. Att söka om hjälp hos KFM kostar pengar, eftersom man måste avlägga en ansökningsavgift för arbetet de utför. Det är därför bra om du först försöker påminna din kompis om skulden och göra ett försök att kräva betalt, om du inte redan gjort det. Ibland kan en uppmaning om återbetalning i samband med ett hot om att det kommer gå vidare till KFM vara tillräckligt.

Om det inte lyckas och du bill driva in skulden ska du ansöka om betalningsföreläggande. Det finns en färdig blankett på deras hemsida som du kan använda här. De har också fler vanliga frågor och svar angående just den här typen av situation här.

Skulle din kompis hävda att hen inte alls är skyldig dig pengar kan frågan till slut gå till domstol. Det kan ta mycket tid och kosta en hel del pengar. Skulle det bli aktuellt bör du därför dels överväga om summan är värd besväret och i så fall om du först ska kontakta en jurist som kan hjälpa dig i processen. Vill du någon gång i framtiden boka tid med en jurist kan du göra det hos Lawline här.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att du kan hitta en lösning på ditt problem!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo