Jag och en arbetsgivare kom överens om en allmän visstidsanställningen men de sa att de inte behövde detta efter en månad, kan jag göra anspråk på ersättning?

FRÅGA
Jag blev för ett tag sen(Augusti) provanställd på ett lager. På kontraktet står det att anställningen gäller fram till februari 2020, och att det omfattar heltid, motsvarande 40 timmar i veckan. Dock ungefär en månad in så blev jag muntligt informerad att jag inte behövs på heltid, och de skulle ringa in mig när jag behövdes. Efter detta har jag inte fått några timmar, trots att jag varit i kontakt med både lagerchefen och anställningsansvarige på företaget. De har hittills ännu inte hört av sig om min anställning är avslutad, eller om jag fortfarande är anställd, vilket då skulle bryta mot mina lovade 40h/vecka. Har inte fått någon som helst varning, eller varseltid om detta. Har jag någon rätt till ersättning eftersom jag känner att de har brutit mot kontraktet?
SVAR

Hejsan!

Först och främst bör nämnas att regler om kollektivavtal gäller före lagen i vissa hänseenden. Om arbetsplatsen omfattas av ett kollektivavtal så är det detta avtal som gäller. Jag kommer nedan att redogöra för hur det ser ut om ett kollektivavtal inte finns.

Tillämplig lag är LAS (lag om anställningsskydd).

Vad säger LAS?
Det förefaller att ni har ingått ett avtal som kallas för allmän visstidsanställning enligt 5§ LAS. En allmän visstidsanställning har ett fast slutdatum. Anställningen upphör när den avtalade anställningstiden går ut. Därför finns i regel ingen uppsägningstid för en allmän visstidsanställning utan man har rätt att arbete och få betalt tills visstidsanställningen upphör. Det finns emellertid vissa undantag för detta beroende på hur anställningen är formulerad, det finns två typfall som unionens hemsida sammanfattar bra och lyder följande:

I det ena fallet står det till exempel att "anställningen gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum". Anställningen är egentligen en tillsvidareanställning , men med ett i förväg bestämt sista datum. Då är det enligt Arbetsdomstolens praxis underförstått att vikariatet är uppsägningsbart.
I det andra fallet kan det stå att man "vikarierar för någon, dock längst till och med ett visst datum". I det fallet är det mer tydligt att det är en ren visstidsanställning , men att den upphör utan uppsägningstid , när den man vikarierar för kommer tillbaka.Om det står någon av dessa alternativ så har du rätt, enligt 12§ LAS, att få betalt för uppsägningstiden. Uppsägningstiden, om det finns ett kollektivavtal kan du hitta där, eller så finns det i avtalet. Om en uppsägningstid inte har avtalats så gäller för dig 1 månads uppsägningstid enligt 11§ LAS.

Om det inte står på så vis som de alternativen visar, så har arbetsgivaren, genom att säga upp avtalet, gjort ett kontraktsbrott och du ska därför ha rätt till hela lönen och arbetstiden som avtalet säger.

Sammanfattning och rekommendationer
Det finns därmed två olika utfall i din situation.
Utfall nummer 1: Att meningsformuleringen i avtalet är enligt de punkterna ovan nämnt. I sådana fall så ska du få betalt för den uppsägningstid som ni har kommit överens om, om ni inte har kommit överens om något så är det 1 månad som gäller och du ska få betalt för en månad mer än vad du fått.
Utfall nummer 2: Att meningsformuleringen inte är enligt de punkterna ovan nämnt och endast nämnder datum som du ska ha heltidsanställning. I sådana fall så har du rätt till att få ut din lön för alla månader som kontraktet gäller.

Jag rekommenderar att du gör anspråk på detta snarast möjligt genom att skicka ett mejl till dem. Du kan även ta kontakt med ditt fack. Om detta inte hjälper så kan vi hjälpa dig vidare med det genom att driva processen vidare, om du vill detta så mejla binh.tran@lawline.se så återkommer jag med en offert.

Med vänliga hälsningar.
Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1601)
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?

Alla besvarade frågor (84391)