FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott28/05/2018

Jag missade en väjningsplikt - vad kan jag få för påföljd?

Hej.

Jag missade en väjningsplikt (blev bländad ah solen) och olyckligtvis var det en polisbil som kom från höger. Vi krockade inte men dom stannade mig direkt därefter, detta var på en 30 väg och jag körde i typ 15 km/h. Jag bad om ursäkt och när dom frågade varför jag blivit stoppad kunde jag naturligtvis säga varför, att jag helt enkelt missat att kolla höger och att jag var jätteledsen. Dom kollade därefter mitt körkort och sa att jag nästa gång skulle köra försiktigare då vi kunde ha krockat om dom inte bromsade. Jag sa 'givetvis' och dom påpekade ännu en gång att jag i framtiden ska kolla noggrannare och köra försiktigt.

Jag fick ingen böter och dom önskade mig en trevlig dag. Vad kan detta få för påfölj? Dom nämnde inte heller något om någon varning, rapport eller böter eller liknande utan sa endast det jag skrev ovan. Jag har prövotid i en vecka till (tom 1 juni), om det spelar någon roll.

Men till saken. Jag gjorde fel, ingen olycka inträffade och jag körde långsamt. Dom nämnde ingenting om att de skulle ta det vidare. Vad kan detta få för påföljd? Var dom schyssta och lät det vara eller kan de kontakta transportstyrelsen utan min vetskap? Jag fick med en gång tillbaka körkortet efter att de kollat att det giltigt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor om trafikbrott regleras i trafikbrottslagen (TBL).

Trafikbrott
Det brott som möjligen hade kunnat vara aktuellt för din del och som skulle kunna ge påföljd i form av böter är vårdslöshet i trafik, 1 § TBL. Det krävs då att den som kör bilen i trafik brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som krävs i den aktuella situationen och generellt i trafiken. Självklart är det viktigt att alltid ha full uppsikt, vara noggrann samt visa respekt och hänsyn i trafiken. Att du har kört i så pass låg hastighet tyder ändå på att du har försökt vara försiktig i den aktuella situationen. Även om det är fel att inte ha full uppsikt över trafiken är det inte troligt att din körning kan anses brista i väsentlig mån på ett sådant sätt som skulle resultera i böter i det här fallet, men precis som polisen säger bör du vara noggrannare och mer uppmärksam i trafiken i framtiden.

Återkallande av körkort eller varning
Det är möjligt att ditt körkort kan dras in i ditt fall när en förare har brutit mot en regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt, 5 kap. 3 § punkt 4 Körkortslagen. Det kan förvisso anses vara väsentligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att beakta regler som väjningsplikten som är av stor betydelse för trafiksäkerheten, men det är också möjligt att anse överträdelsen som ringa, vilket i så fall medför att återkallelse av körkortet inte blir aktuellt. Jag hade dock behövt mer omständigheter för att säkert kunna säga vad som ska gälla i ditt fall.

Om det ändå kan anses vara väsentligt ur trafiksäkerhetssynpunkt är det möjligt att du istället får en varning om det anses vara tillräckligt. Varningen blir bara aktuell om du kan anses ansvarig på det sätt som jag nämnde tidigare - om du anses ha brutit mot en regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt, 5 kap. 9 § Körkortslagen.

Du tycks ha haft tur
Att polisen inte har nämnt något om varken böter, återkallande av körkort eller varning tyder på att de inte uppfattat situationen som att du brustit så pass mycket i trafiksäkerheten för att påföljd ska dömas ut, annars borde de ha sagt det till dig. Du tycks helt enkelt ha haft tur den här gången, men kör försiktigt i framtiden!

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”