Jag kommer inte kunna betala för bodelningsförrättaren – hur ska jag göra?

2020-04-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag är för nuvarande arbetslös och behöver anlita en bodelningsförättare men kommer inte kunna betala för kostanden. Finns det någon anna lösning till detta eller hur skall jag göra. Min exmake och jag kommer inte överrens med hur vi skall göra och behöver därför anlita en jurist/advokat. Tack i förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du skriver som att du tänker ansöka om en bodelningsförrättare i tingsrätten.

Regler om bodelning och bodelningsförrättare vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB), som jag kommer att hänvisa till.

Ansök om ersättningsgaranti

Du kan ansöka om ersättningsgaranti hos tingsrätten, eftersom du inte kommer att kunna betala för bodelningsförrättarens arbete.

Ersättningen innebär att staten betalar för upp till fem timmar av bodelningsförrättarens arbete, istället för att du behöver betala motsvarande belopp (17 kap. 7 a § första stycket ÄktB).

Det är tingsrätten som beslutar om du har rätt till ersättningsgarantin.

Ersättningen betalas bara ut om din bodelningsandel understiger ett värde av 100 000 kronor

Även om din ansökan beviljas är det inte säkert att ersättningen faktiskt betalas ut.

En förutsättning för utbetalningen är nämligen att din andel i bodelningen är värd mindre än 100 000 kronor, efter avdrag för skulder (17 kap. 7 a § andra stycket ÄktB).

Din exmake får betala om bodelningsförrättaren har arbetat i mer än fem timmar

Din exmake kommer att behöva betala bodelningsförrättaren om hen arbetar i mer än de fem timmar som staten ersätter, förutsatt att din ersättningsgaranti har blivit utbetalad.

Du och din exmake har dock så kallat solidariskt ansvar för betalningen (17 kap. 7 § tredje stycket ÄktB).

Det innebär att bodelningsförrättaren kan vända sig till vem som helst av er två för att få betalt. Du får sedan rätt att kräva betalning från din exmake, om du har behövt betala hans skuld till bodelningsförrättaren.

Ni delar lika på kostnaderna om du inte får någon ersättningsgaranti

Du och din exmake kommer att få dela lika på kostnaderna för bodelningsförrättaren om du inte får någon ersättningsgaranti utbetald (17 kap. 7 § andra stycket ÄktB).

Även i detta fall har ni solidariskt ansvar för betalningen (17 kap. 7 § tredje stycket ÄktB).

Sammanfattning

Du kan ansöka om ersättningsgaranti hos tingsrätten, eftersom du inte kommer att kunna betala för bodelningsförrättarens arbete.

Ersättningsgarantin innebär att staten betalar för fem timmar av bodelningsförrättarens arbete, förutsatt att din ansökan om ersättning blir beviljad och att din bodelningsandel understiger ett värde av 100 000 kronor.

På Sveriges Domstolars hemsida finns det information om hur du ansöker om en bodelningsförrättare samt hur du gör en ansökan om ersättningsgaranti. Där kan du även läsa mer om bodelning i allmänhet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86836)