Jag har tagit lån för en annan och denne har även tagit lån i mitt namn, kan jag få tillbaka pengarna?

Hej! Har tagit många lån för en annan människa. Han har även tagit min mobil och sökt utan min tillåtelse. Nu sitter jag i Kronofogden med stora lån. Finns det något jag kan göra för att den personen ska vara ansvarig för dessa lån och bli fri från Kronofogden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föreligger brott?

Det du blivit utsatt för är brottsligt och kallas "olovlig identitetsanvändning" (2 kap. 6a§ brottsbalken (BrB)). Det innebär att någon använder ditt personnummer för att exempelvis ta lån. Det innebär självklart en skada för dig eftersom du blir belagd med skulder som du inte vill ha. Om detta kan bevisas i domstol så kan personen bli dömd för böter eller högst fängelse i två år. Dessutom har personen begått brottet "bedrägeri", fast detta gentemot långivaren. Det innebär att personen vilselett långivaren att denne är någon annan, vilket kommer leda till vinning för personen (får ut pengarna) och skada för långivaren (som riskerar att inte få betalt) (9 kap. 1§ BrB).

Betalningen

Jag rekommenderar att du först polisanmäler händelsen för att sedan kontakta långivaren och berätta vad som hänt. Sedan rekommenderar jag att du även kontaktar Kronofogden och berättar händelsen för dem också. På så sätt kan de förhoppningsvis "stoppa" ytterligare lån, samt eventuellt avvakta indrivning av existerande lån. Du bör spara eventuella dokument, polisanmälan etc. för att styrka din sak.


Situationen kan bli sådan att du än ändå blir skyldig att betala skulderna om långivaren och Kronofogden inte tror dig. Du kan i din tur sedan ställa en fordran på skulderna gentemot personen som tagit lånen. Detta kan man exempelvis göra genom att ansöka ett betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Beträffande de lån du tagit kan de bli svåra att få betalda åter från personen, om det inte finns skuldebrev, vari det avtalats att personen lånat pengar från dig.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo