Jag har sålt en bil till en annan privatperson på avbetalning. Nu har köparen sålt vidare bilen och jag har inte fått fullt betalt. Hur går jag vidare?

FRÅGA
Hej jag har sålt en bil till en privatperson den 4/5 9000kr fick handpenning 1000kr när vi skrev kontraktet där det står att bilen ska vara färdigbetald 1/8 jag fick 500 kr 15/6 nu vägrar han betala och har sålt bilen vidare Hur går jag vidare ? Vad händer vid en civilrättslig rättegång? Kan jag kräva skadestånd? och hur mycket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


I mitt svar kommer jag lista upp de möjligheter du har för att gå vidare var för sig, samt kortfattat kommentera dessa. Därefter presenterar jag en kort sammanfattning i form av en handlingsplan.

Betalningsföreläggande hos Kronofogden
Först och främst kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, 1-2 § Lag (1990:746). Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogden meddelar motparten om hur mycket pengar han är skyldig dig. Betalningsföreläggandet är dock inte tvingande för motparten utan denne har möjlighet att bestrida föreläggandet, 31-32 § Lag (1990:746).
Ett betalningsföreläggande kan dock mycket väl fungera som ett påtryckningsmedel som kan få motparten att bli mer benägan att betala.

Polisanmälan och skadestånd
Det som du har utsatts för kan utgöra ett brott, nämligen brottet olovligt förfogande, 10 kap. 4 § brottsbalken. Bilen såldes vidare utan att personen du sålt bilen till hade fullgjort sin betalning till dig, och han har därför inte haft rätt att sälja den vidare. Jag rekommenderar dig därför att så snart som möjligt göra en polisanmälan. Även om polisanmälan inte resulterar i en dom kan även detta fungera som ett påtryckningsmedel.

Om en polisanmälan skulle leda till att personen döms kan du kräva skadestånd av personen, 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Skadeståndet du kan kräva är det belopp som ännu inte har betalats, alltså 7500 kr + ränta. Syftet med skadeståndet är att du som skadelidande ska hamna i samma ekonomiska position som om den skadegörande handlingen inte skett.

Ansökan om stämning vid tingsrätt
Om varken betalningsföreläggande eller polisanmälan leder någonstans kan du ansöka om stämning. Detta gör du genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, 42 kap. 1 § rättegångsbalken(RB). Domstolen skickar sedan vidare stämningsansökan till din motpart som får avgöra om han vill bestrida eller medge din talan, alternativt inte göra någonting alls. Om talan medges så "vinner" du målet. Om motparten bestrider måste han ange grunderna för detta, varpå målet inleds, 42 kap. 7 § RB. Om motparten väljer att ignorera stämningsansökan förlorar han målet genom så kallad tredskodom, 42 kap. 11 § RB.

Det är viktigt att tänka på att det i civilrättsliga tvister är den förlorande parten som får betala vinnarens rättegångskostnader, 18 kap. 1 § RB. I det här fallet rör det sig om ett belopp som innebär att målet skulle handläggas i förenklad form, vilket kraftigt begränsar den ersättning som vinnaren kan kräva, 1 kap. 3d § och 18 kap. 8a § RB. Det ändå viktigt att du inser att risken finns att du, om du förlorar målet, behöver betala motpartens rättegångskostnader.

Förslag på handlingsplan

- Ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogden
- Gör en polisanmälan
- Rådfråga en av våra jurister (boka tid här). Om dina utsikter att vinna målet bedöms som goda, stäm motparten i tingsrätten.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Zacharias Glavå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?