Jag har polisanmält ett hot, hur stor är sannolikheten att det går till åtal?

Min granne har hotat att skjuta mig. Han har tydligt deklarerat att jag skall få en kula i pannan. Han har framfört detta i vittnes närvaro. Jag är mycket orolig för att han skall genomföra sitt hot. Jag uppfattar min grannne som psykiskt instabil. Hotet är polisanmält och polisen har förhört mig och min fru i detta ärende och tagit anteckningar. Vad bör jag/vi göra? Hur stor är sannolikheten att detta går till åtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du har redan gjort det viktigaste du bör göra när du blivit hotad; du har gjort en polisanmälan. I nuläget kan du inte göra mer än så. Däremot är min rekommendation att du fortsätter att göra polisanmälan om det skulle komma fler hot från din granne.

Tyvärr går det inte att ge någon statistik över hur stor sannolikheten är att det går till åtal. Varje fall är unikt och det går inte att säga att någon alltid blir dömd om vederbörande hotat någon i vittnes närvaro. Givetvis talar det till din fördel att det finns ett vittne som hört hotet. Eftersom det begåtts ett brott och det har polisanmälts har det inletts en förundersökning. I förundersökningen kommer den misstänkte gärningsmannen att förhöras, ni kommer (eller har redan) förhöras och även vittnen och andra som kan ha information om händelsen förhörs. När förundersökningen är avslutad har åklagaren en skyldighet att väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för en fällande dom. Finns det däremot inte tillräckliga bevis ska åklagaren lägga ner förundersökningen och inte väcka åtal.

Sammanfattningsvis kan du inte göra mer än vad du redan gjort. Min rekommendation är dock att du ringer polisen för en ny polisanmälan om din granne skulle fortsätta hota dig.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo