Jag har överklagat beslut om uppehållstillstånd, vad händer nu?

2020-02-17 i Migrationsrätt
FRÅGA
Om jag har fått avslag och jag har överklagat. Mitt ärende skickades till domstolen, men de skickade tillbaka ärendet till Migrationsverket, och sa att det har inte kollat klart genom hela ärendet. Vad händer då? Hur stor chans har jag att få uppehållstillstånd nu när domstolen skicka tillbaka ärendet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att det är ett beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket som du överklagat till Migrationsdomstolen.

Vad händer efter du skickat in din överklagan?

Ett beslut från Migrationsverket som avslår din ansökan om uppehållstillstånd kan överklagas till Migrationsdomstolen (UtlL 14 kap. 3 §). När du skickat in din överklagan går först Migrationsverket igenom ditt överklagande för att se om beslutet ska ändras, detta kallas för omprövning. Det är sannolikt det som sker just nu hos Migrationsverket. Om Migrationsverket finner att beslutet är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska verket ändra beslutet. De kan dock inte ändra beslutet till din nackdel, antingen ändras beslutet till din fördel eller så består består alltså beslutet (UtlL 13 kap. 13 §). Om Migrationsverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen. Domstolen kan antingen ändra beslutet eller hålla med Migrationsverket.

Hur stor chans har du till uppehållstillstånd?

Eftersom jag inte vet något om ditt ärende hos Migrationsverket är det svårt att säga hur stora chanser du har till att få uppehållstillstånd. Du skriver att Migrationsverket inte har kollat genom hela ärendet, det kan vara så att det har dykt upp nya omständigheter eller att Migrationsverket har missat något som gör att de behöver ändra beslutet. Tyvärr kan jag som sagt inte göra någon närmare bedömning än så, eftersom jag inte har någon mer information om ärendet.

Behöver du mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga, eller kontakta Lawlines juristbyrå för ytterligare rådgivning. I vissa migrationsmål kan du som sökande ha rätt till offentligt biträde, en advokat eller kunnig jurist som hjälper dig med ditt ärende. Det är Migrationsverket som avgör om du har rätt till ett sådant biträde. Du kan kontakta Migrationsverket för mer information om detta och om du vill ansöka om offentligt biträde.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll