FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott31/12/2018

Jag har kört rattfull. Vad får jag (kanske) för straff?

Hej!

Jag har tidigare en dom för grovt rattfylleri, avtjänat för snart 12 år sedan, 1 månad med fotboja. Åkte fast med 0.64 häromdagen vilket jag själv var högst förvånad över. Vad är troligt i mitt fall? Blir det boja igen? Ser man allvarligt på det brott jag sonat för så länge sedan? Kan det bli böter? Fängelse? Vad är mest troligt? Kan man ha alkolås och få behålla körkortet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tyvärr ingen kristallkula som kan berätta för mig vad domstolen kommer komma fram till i ditt fall, men jag ska försöka förutsäga vad domstolen sannolikt kommer komma fram till. När domstolen ska bedöma vilket straff du ska dömas till så görs det i huvudsakligen fyra steg:

1. Rubricering (4 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott i ditt fall, det vill säga rattfylleri av normalgraden)

2. Straffvärde (29 kap. §§ 1-3 Brottsbalken)

3. Val av påföljd (30 kap. §§ 4-6, 7-10 och 32 kap. §§ 2, 5 alternativt 31 kap. §§ 2-3 och 32 kap. § 1 Brottsbalken)

4. Slutlig straffmätning (29 kap. 4-7 §§ Brottsbalken).

För det första kommer domstolen antagligen rubricera brottet som rattfylleri av normalgraden. Detta eftersom för att det ska nå upp till grovt rattfylleri ska det beaktas om du har haft en alkoholkoncentrationen som uppgått till minst 1,0 promille i blodet när du framfört fordonet. (och du har "endast" haft 0,64). Straffet för rattfylleri av normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader. Det är dock värt att poängtera att andra omständigheter kan påverka rubriceringen, såsom om du framfört fordonet på ett sådant sätt att det inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

För det andra ska domstolen bedöma straffvärdet av detta rattfylleri genom att ta i åtanke försvårande eller förmildrande omständigheter (29 kap. 1-3 §§ Brottsbalken). Som försvårande omständighet kan det exempelvis röra sig om du visat stor hänsynslöshet i samband med att du framfört fordonet. Om det inte förelegat några sådana omständigheter så kommer straffvärdet antagligen bedömas som relativt lågt (kanske motsvarar fängelse i 3-5 månader).

För det tredje är det tänkt att domstolen ska pröva val av påföljd. 30 kap. 4 § Brottsbalken är den centrala bestämmelsen, och i den är omständigheter som talar för fängelse: (1) straffvärde, (2) artbrott och (3) återfall i brottslighet. Som tidigare sagts är straffvärdet relativt lågt i ditt fall och ditt återfall i brottslighet kommer inte att beaktas eftersom det har utvecklats en riktlinje som säger att brott som ligger mer än fyra år tillbaka i tiden normalt inte bör tillmätas någon betydelse. Rattfylleri är dock ett artbrott, men eftersom jag anser att straffvärdet motsvarar fängelse i kanske 3-5 månader kommer det föreligga en presumtion mot fängelse (fängelse döms sällan ut om straffet motsvarar fängelse under 1 år). Presumtionen mot fängelse har därför inte brutits (30 kap. 1, 4 §§ Brottsbalken). Domstolen kommer då antagligen gå vidare och bedöma om du har behov av skyddstillsyn (30 kap. 9 § Brottsbalken). Skyddstillsyn kan innebära att du får läkarvård eller nykterhetsvårdande behandling. Om domstolen bedömer att du inte har sådant behov, och det saknas särskild anledning att befara att du kommer göra dig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § Brottsbalken), så kommer domstolen antagligen döma dig till villkorlig dom förenat med dagsböter (30 kap. 8 § Brottsbalken). Eventuellt tillsammans med samhällstjänst.

För det fjärde gör domstolen en slutlig straffmätning enligt 29 kap. 4-7 §§ Brottsbalken. I den ska domstolen bland annat, i skärpande riktning ta hänsyn till om du tidigare gjort dig skyldig till brott, om inte det förhållandet beaktats genom valet av påföljd. Men eftersom det har förflutit mer än fyra år sedan det brottet begåtts kommer bestämmelsen inte tillämpas, och din tidigare brottslighet påverkar inte.

Resultatet av detta bör bli att du blir dömd till villkorlig dom förenat med böter. Angående körkortet så leder rattfylleri så gott som alltid till att körkortet återkallas, och då oftast 12 månader för rattfylleri av normalgraden. Om du önskar att få köra bil med villkor om alkolås så går det att ansöka om detta hos Transportstyrelsen. Villkorstiden är ett år för rattfylleri av normalgraden.

Hoppas du fick någorlunda vägledning med dina frågor!

Mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo