Jag har kört för fort två gånger tidigare, vad händer om jag kör för fort igen?

2018-10-23 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag har fått körkortet indraget 2 ggr under 2017, första gången 2 mån och andra gången 4 mån. Vad skulle hända om jag skulle köra för fort en tredje gång? Får jag ta om det helt? Om så är fallet, hur lång tid tar det innan mina tidigare förseelser "nollas"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om körkort finns i körkortslagen (KkL).

För att du ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att du i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL).

Återkallande av körkort
Om man som bilförare visar bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter trafikreglerna genom upprepade brott, t.ex. genom hastighetsöverskridanden, så kan körkortet återkallas (5 kap. 3 § 3 p. KkL). När ett körkort återkallas bestäms en tid inom vilken du inte kan få ett nytt körkort. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § 1 stycket KkL).

Istället för att körkortet återkallas kan en körkortsinnehavare få en varning om det av särskilda skäl anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § 1 stycket KkL). När en förare har gjort sig skyldig till flera hastighetsöverträdelser i snabb följd brukar inte varningar utfärdas. Det känns därför inte troligt att du skulle komma undan med en varning ifall du skulle köra för fort igen.

Ansöka om nytt körkort
Om ditt körkort blir återkallat kan du ansöka om att få ett nytt körkort utfärdat när spärrtiden löpt ut (5 kap. 13 § KkL). För att kunna ansöka om ett nytt körkort måste du ha ett körkortstillstånd (5 kap. 14 § 1 stycket KkL). Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår 6 månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas två månader innan spärrtidens utgång. Du får då hem en ansökningsblankett för att kunna ansöka om ett nytt körkort. I det fall att ditt körkort blir återkallat i mindre än ett år behöver du alltså inte göra ett nytt körkortsprov (5 kap. 14 § 2 stycket KkL).

Skulle däremot ditt körkort bli återkallat i mer än ett år måste du göra ett nytt teoriprov och körprov. Det krävs även då att du har ett giltigt körkortstillstånd och det kan du ansöka om när det återstår sex månader av spärrtiden. Du måste även ha en giltig riskutbildning innan du får genomföra förarprovet.

Regler om belastningsregistret
Reglerna kring belastningsregistret regleras i Lag om belastningsregister.

Hur länge uppgifterna finns med i belastningsregistret beror på påföljden, det vill säga det straff man fått. Ett exempel på påföljd är böter som finns med i belastningsregistret i 5 år, räknat från det att domen utfärdas (17 § 9 punkten lag om belastningsregister).

Återkallande av körkort är inte en straffrättslig påföljd, utan ett förvaltningsrättsligt beslut, och därför registreras inte återkallelsen i belastningsregistret utan istället i vägtrafikregistret. Regler om vägtrafikregistret hittar du i Lag (2001:558) om vägtrafikregister.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emilia Simu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (730)
2019-04-19 Vad riskerar jag för straff om jag kör MC utan giltigt körkort?
2019-04-18 Kan tidigare trafikbrott påverka beviljande av körkortstillstånd för mc?
2019-04-16 Böter för att låta person utan körkort köra bil
2019-04-12 Påföljd vid drograttfylleri med tidigare brottslighet

Alla besvarade frågor (67977)