Jag har köpt falska märkeskläder från en kinesisk hemsida, har jag begått ett brott i samband med köpet?

FRÅGA
Hej jag har några frågor. Begår jag ett brott om jag via nätet köper falska märkeskläder det vill säga piratkopior från en kinesisk hemsida? Om det är lagligt, finns det någon speciell maxsumma som jag får köpa för? Det är tänkt att jag ska använda kläderna själv.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Endast det faktum att du köper kläder gör inte att du begår ett brott. Att det är piratkopior är inte relevant i sammanhanget.

Dock skulle eventuellt brottet häleri enligt 9 kap. 6 § Brottsbalken. För att s.k sakhäleri ska vara för handen krävs ett "förbrott".

Ett "förbrott" innebär att det krävs att en specifik brottslig gärning som föregår hälerigärningen. De gärningar som utgör förbrott till häleri är objekt som kräver tillägnelseuppsåt, det vill säga stöldobjekt. Det måste styrkas att egendomen, det vill säga de falska märkeskläderna, härrör från ett faktiskt brott av en viss typ.

I kretsen av förbrott ingår:

- Alla former av stöldbrott, inklusive egenmäktigt förfarandebrott,

- Bedrägeribrott, oredligt förfarande, utpressning, rån, ocker, trolöshet mot huvudman, behörighetsmissbruk, om förbrottets gärningsman utfår kläder som omfattas av annans äganderätt

- Sakförskingring

Har kläderna som du köpt föregåtts av ett brott som framgår av listan ovan kan det, under förutsättning att du har uppsåt, utgöra häleri enligt 9 kap. 6 § Brottsbalken. Är kläderna du köpt endast förfalskade innebär det att du inte begått ett brott ifall du köper dem. Det finns heller ingen gräns sett ur ditt perspektiv för hur dyra kläderna får vara som du köper, gällande huruvida du begått ett brott.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (454)
2021-07-22 Vad är brottet och påföljden när en person betalar något åt mig med ett olovligen åtkommet betalkort? Kan jag straffas?
2021-07-10 Swishat pengar till person med falsk identitet
2021-07-08 Ersättning vid bedrägeri
2021-07-04 Bedrägeri via Blocket

Alla besvarade frågor (94160)