Jag har inte fått svar på ett underskrivet avtal med motpartens underskrift, kan jag häva avtalet?

Hej

Jag har som företagare skrivit under ett avtal med ny kund. Avtalet avser ansvarsbitar både för mig och kund gällande betalningsförfarande, leveranser mm. Helt normalt innehåll.

Kund har med tiden förbrukat förtroendet pga omoralisk beteende och fortsätt samarbete är mkt svårt och i mina ögon.

Avtalet har 6mån uppsägningstid.

Kund mailade avtalet till mig, jag skrev på och mailade tillbaka. Postade sen orginalet. MEN... Jag har aldrig fått tillbaka kopia omskriven av kund till mig.

Kan jag därför hävda/anse att avtalet ej är giltigt?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Som huvudregel gäller att en är bunden av sitt anbud eller sin accept av ett anbud (1 § avtalslagen). Det skriftliga avtalet som skickades till dig kan anses vara ett sådant anbud som avses med lagregeln. Genom att skriva under avtalet och maila det påskrivna avtalet till den som skicka avtalet till dig så har ett avtal uppstått. I vissa fall såsom fastighetsköp krävs formavtal där bådas underskrifter fordras för att avtalet ska bli giltigt (4 kap. 1 jordabalken). Du kan be om att få en kopia på avtalet med din och hans underskrift, om han inte förmår svara på denna begäran uppstår en bevisfråga huruvida avtal uppstått.

Inom avtalsrätten finns en så kallad lojalitetsplikt som innebär att samtliga avtalsparter ska göra deras bästa för att uppfylla deras avtalsskyldigheter. Beroende på hur motparten agerat kan du i vissa fall häva avtalet om motparten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott (11.3.2 och följande bokstavspunkter i avtalslagen 2010). Kraven är högt ställda men oftast går uteblivna avtalsprestationer att bevisa. Du kan boka tid med en av våra jurister här eller ringa oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning