FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott22/04/2021

Jag har gjort mig skyldig till rattfylleri, vad kommer att hända nu?

Hej! Jag blev stoppad av polisen en natt efter att jag gjorde ett dumt val att sätta mig bakom ratten när jag hade druckit. Jag blåste 0,49 mg/l vilket är precis under gränsen för grovt rattfylleri. Kommer jag då klara mig från grovt rattfylleri? Jag har aldrig förr druckit och kört, och är tidigare ostraffad. Har aldrig varit i klämmeri med lagen förut och jag är djupt ångerfull. Ska också säga det att jag är väldigt beroende av min bil, då jag inte kommer till jobbet annars. Vad tror ni mitt straff kommer att bli? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du kört bil påverkad av alkohol och vid poliskontroll blåst 0,49 mg/l. Din undran är om du kommer att dömas för rattfylleri eller grovt rattfylleri samt vilket straff du kan förvänta dig.

Förutsättningar för rattfylleri

För att ett rattfylleribrott ska räknas som grovt ska särskilt beaktas om föraren haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten (4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott).

Gränsen om 0,50 mg/l innebär inte per automatik att man döms för grovt rattfylleri, däremot är risken stor när det gäller framförande av bil. När det gäller rattfylleri med motorcykel eller bil kan brottet endast i rena undantagsfall anses vara av normalgraden, om alkoholkoncentrationen överstiger gränserna för grovt rattfylleri. I prop. 1993/94:44 s. 31 har angetts att detta gäller främst om föraren påtagit sig en strängt begränsad trafikuppgift, t.ex. omparkering eller flyttning av en bil en mycket kort sträcka på en plats där ingen annan trafik förekom. HD har i NJA 2003 s. 67 bedömt en gärning som rattfylleri trots att gränsvärdet för grovt rattfylleri överskridits (0,56 milligram per liter i utandningsluften). Bilkörningen omfattade endast ett fåtal meter på en parkeringsplats. Samma bedömning har gjorts i RH 2008:27 där föraren (0,95 milligram per liter i utandningsluften) körde bil några meters på den egna tomten (se även RH 1999:118). I ditt fall når du inte upp till gränsen om grovt rattfylleri. Chansen är därmed stor att det stannar vid rattfylleri av normalgraden.

Straffet för rattfylleri

Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Vid rattfylleri med bil eller motorcykel är normalstraffet vid en alkoholkoncentration mellan 0,45-0,5 mg/l 150 dagsböter. Sett till att du hade en alkoholkoncentration om 0,49 mg/l kan du räkna med högsta möjliga dagsböter (150 st).

Körkortet

Körkortet återkallas inte av tingsrätten i samband med att du döms utan sker efter en prövning av Transportstyrelsen. I samband med att du döms skickas domen till Transportstyrelsen som gör en bedömning. Enligt 5 kap. 3 § körkortslagen ska ett körkort återkallas bland annat om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri. När körkortet återkallas ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). I undantagsfall finns möjlighet till varning istället för återkallelse, dock endast om alkoholkoncentrationen inte varit högre än 0,25 mg/l (5 kap. 9 § körtkortslagen). Spärrtiden för rattfylleri är oftast 12 månader. Vid grovt rattfylleri är spärrtiden 24 månader. I ditt fall kan du således räkna med åtminstone 12 månaders spärrtid. Det är inte omöjligt att det kan anses motiverat med till och med en något längre spärrtid sett till att du var väldigt nära ett grovt rattfylleri. Räkna med minst 12 månader.

Som jag förstår din fråga har du behov av körkort för att ta dig till jobbet. Sett till att ditt rattfylleri kommer att bedömas som allvarligt kommer det sannolikt inte att tas hänsyn till det vid återkallelsen. Du har däremot möjlighet att ansöka om alkolås. Du kan läsa mer om alkolås på Transportstyrelsens hemsida. Kortfattat krävs det att du fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri (alkohol), du har ett körkort från ett EES-land och är permanent bosatt i Sverige. Tiden med alkolås är ett eller två år och räknas från att du fått beslutet (du får således inte tillgodoräkna dig den tiden som ditt körkort redan varit återkallat innan beslutet). Det kostar en del att installera alkolås men kan vara ett alternativ för att du ska ha fortsatt möjlighet att köra bil.

Inför att Transportstyrelsen överväger att återkalla ditt körkort kommer du att ha möjlighet att yttra dig. I yttrandet kan du givetvis förklara omständigheterna och behovet av körkort. Min erfarenhet är dock när det gäller rattfylleri, framför allt med den alkoholkoncentration du haft, att det kommer att återkallas. Är du inte nöjd med Transportstyrelsens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Om du behöver hjälp från en av våra jurister med att skriva yttrande, överklaga återkallelse eller att ansöka om alkolås är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo