Jag har fått för mycket lön utbetald, behöver jag betala tillbaka?

Hej! Ekonomiavdelningen på mitt jobb påstår att jag fått för liten timlön i två månader och för mycket i timlön i tre månader nu i efterhand. Jag har inte vetat om att dom ändrat min timlön 3 gånger. Nu fick jag ett mail om att jag behöver betala tillbaka dom en summa på 9000. Jag undrar om jag är skyldig att betala tillbaka dessa pengar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan aktualiserar regler om s.k. "misstagsbetalningar" (condictio indebiti på latin). Principen om condictio indebiti behandlar situationer där någon har betalat en skuld som egentligen inte finns, eller har betalat ett för stort belopp. I ditt fall har ekonomiavdelningen på ditt jobb betalat för mycket lön till dig, då detta inte verkar vara avsiktligt har det skett en betalning av misstag, och principen om condictio indebiti blir därför tillämplig.

Det finns ingen lagreglering om condictio indebiti i svensk rätt, däremot finns det en hel del praxis (avgöranden från högsta domstolen) på området.

Huvudregeln är att betalningar som skett av misstag skall betalas tillbaka (se bland annat NJA 2011 s 739 och NJA 1999 s 575). Den som tagit emot en betalning, kan dock i vissa fall ha rätt att behålla pengarna. Mottagaren kan få behålla betalningen om denne är i god tro samt har inrättat sig efter betalningen.

Att vara i "god tro" innebär att den mottagande personen, inte insett eller borde ha insett att betalningen var just en misstagsbetalning. Bedömningen görs rent objektivt utefter vad en normal och rimlig person hade kunnat tro. Med inrättade menas exempelvis att mottagaren spenderat pengarna eller planerat sin ekonomi efter de pengar som mottagaren fått i misstag.

För att en privatperson skall anses ha inrättat sig efter betalningen torde det dessutom krävas att en viss tid har förflutit från det att betalningen skedde. Om misstaget uppdagas någorlunda snabbt är chansen mindre att mottagaren får behålla pengarna eftersom att denne knappast hunnit inrätta sig.

Jag uppfattar det som att du fått 9000 kr för mycket och att dessa 9000 kr inte betalats ut vid ett och samma tillfälle. Till att börja med ska sägas att det ställs relativt höga krav på att anställda själv håller koll på sin lön, och kollar igenom sin lönespecifikation varje månad. Att ekonomiavdelningen inte informerat dig om att din timlön ändrats, och eftersom att den ändrats flera gånger talar dock för att du skulle kunna anses vara i god tro. Huruvida du hunnit inrätta dig efter betalningarna kan jag dock inte bedöma utefter den information jag fått, har du t.ex. spenderat pengarna har du inrättat dig efter betalningen.

Jag vet inte hur lång tid det gått sedan den första betalningen med för mycket lön gjordes, men jag antar att det är för ca tre månader sedan. Om så är fallet verkar det som att det har gått en tid sendan åtminstone den första och andra utbetalningen med för mycket lön gjordes, alltså den för tre respektive två månader sen, varför åtminstone de delarna skulle kunna vara befriad från återbetalning. Eftersom att jag inte vet hur lång tid som förflutit sedan den senaste betalningen gjordes fram tills dess att ekonomiavdelningen hörde av sig kan jag inte säga vad som gäller för den betalningen, i praxis har två veckor däremot inte ansetts vara tillräckligt för att mottagarna skulle få behålla pengarna (se NJA 1970 s 539).

Jag saknar tyvärr information för att ge dig något mer exakt svar på vad som gäller, men mitt råd är att du argumenterar för att du varit i god tro om betalningarna.

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo