Jag har fått för mycket i lön. Är jag återbetalningsskyldig till min arbetsgivare?

2019-02-25 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag har under januari månad fått 11 000kr för mycket i lön av min arbetsgivare. Jag är då inte anställd längre sedan december månad och är på semster. Nu under semstern fick jag reda på att jag måste betala tillbaka 11 000kr till min arbetsgivare. Stämmer detta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Arbetsdomstolen har i rättsfallet AD 2006 nr 105 konstaterat att avgörande för återbetalningsskyldigheten avseende felaktigt utbetald lön är om arbetstagaren varit i god eller ond tro. Om arbetstagaren varit i god tro, dvs. varken insett eller borde ha insett att löneutbetalningen var felaktig är arbetstagaren inte återbetalningsskyldig. Men om arbetstagaren varit i ond tro, dvs insett eller borde ha insett att löneutbetalningen var felaktig är hen återbetalningsskyldig till arbetsgivaren. Det ligger arbetsgivaren till last att kunna visa att arbetstagaren varit i ond tro för att arbetstagaren ska bli återbetalningsskyldig.

Huruvida arbetsgivaren varit i god eller ond tro beträffande den felaktiga löneutbetalningen beror på en rad omständigheter, t.ex. det felaktiga beloppets storlek. I ett rättsfall ansågs arbetstagaren ha varit i god tro då hen hade frågat arbetsgivaren om lönen varit rätt beräknad och arbetsgivaren hade svarat jakande till arbetstagaren (AD 1989 nr 56). Desto längre tid som förflutit sedan den felaktiga löneutbetalningen desto större är sannolikheten att en återbetalningsskyldighet inte träder in. Detta på grund av att arbetstagaren hinner inrätta sig efter den felaktiga löneutbetalningen. Om arbetsgivaren framställer ett återkrav på den felaktiga löneutbetalningen snart efter att utbetalningen har skett är det dock mer troligt att arbetstagaren blir återbetalningsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (599)
2019-10-13 Hur kan jag få betalt för en muntlig fordran?
2019-10-09 Vad menas med sakrättslig verkan?
2019-10-02 Återbetalningsskyldighet vid felbetalning?
2019-09-29 Påverkar ett åtagande av borgen framtida chans till lån?

Alla besvarade frågor (73715)