Jag har fått en parkeringsanmärkning trots att jag lastat av/på varor ur fordonet - vad gäller?

2021-04-26 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej Jag fick hjälp av en person att inhandla matvaror pga sjukdom /covid/ sedan tre veckor - medans kassarna bars upp i trapphuset, satte parkeringsvakt böter - man kan ju inte lämna bagaget öppet med flera matkassar att levereras till andra bla min sjuka isolerade mamma, pga stöldrisken- kan man överklaga ?det hade de facto tagit längre tid för min äldre hjälpande bekant att gå till betalautomat nr 2 ( då nr är ur funktion) än vad det tog att leverera matkassarna!!900 kr för livsnödvändig vari leverans klarar inte min ekonomi o barnen behöver mat, tänk om samma händer vid min mors hus, det blir en dyr dag, och inte är vi orsaken - men tar vi inte boten kommer vi aldrig kunna få hjälp igen! //Bedrövad och sjuk
SVAR

Hej, och tack för att du tar hjälp av Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din redogörelse vilken överträdelse det rört sig om enligt parkeringsvakten. Av din beskrivning verkar det som att ditt fordon stått på allmän (kommunal) mark dvs. alltså inte på privat mark såsom ett p-hus, en parkering tillhörandes en BRF eller liknande, där andra regler gäller jämfört med allmän mark. Mitt svar kommer alltså att utgå från att fordonet stått på allmän mark.

Huruvida din lastning överhuvudtaget varit tillåten beror på vilken överträdelse som står angiven på parkeringsanmärkningen. Rör det sig om någon form av stoppförbud, t.ex. ett skyltat stoppförbud (vägmärke med ett rött kryss), att du stått för nära ett övergångsställe/vägkorsning/i busskörfält eller liknande är på- och avlastning av föremål inte tillåtet. På sådana platser är det nämligen inte överhuvudtaget tillåtet att stanna/stå still med fordonet i princip oavsett anledning.

Är det så att det istället rört sig om att du stått på någon form av tillåten parkeringsplats eller ett parkeringsförbud (alltså inte ett stoppförbud) är lastning och lossning däremot tillåten. Så länge lastningen/lossningen pågår övergår aldrig uppställningen i en parkering och träffas då inte av några villkor för eller förbud mot parkering som måste följas.

Allt detta framgår, om än något krångligt formulerat, av förordningen om vägtrafikdefinitioner (FDEF) 2 § som är direkt tillämplig på allmän mark och som anger definitioner av vad som är "stannande" (dvs. omfattas av stoppförbud) respektive "parkering" (dvs. omfattas av parkeringsvillkor/parkeringsförbud). När/på vilka platser stannande respektive parkering är otillåtet regleras främst i trafikförordningen (TrF) 3 kap. 47 - 55 §. Vilken överträdelsepunkt det rört sig om här går utifrån din beskrivning inte att veta, så det är svårt att ge ett mer detaljerat svar här.

Hur länge en tillåten "lastning" får pågå går inte att ange allmänt, men den ska ske kontinuerligt dvs. en paus i lastningen är inte tillåten. Sker den kontinuerligt kan den i princip pågå hur länge som helst, alltså även om den tagit en längre stund (detta framgår av t.ex. rättsfallet NJA 1959 s. 349). Eftersom det i ditt fall tycks röra sig om en genuin leverans av varor upp och ner i trapphuset ser det i mina ögon ut som att du har möjlighet att bestrida parkeringsanmärkningen.

Även om du i detta fall kanske skulle kunna få parkeringsanmärkningen undanröjd (återigen beroende på vilken exakt överträdelse det är) måste du ändå betala in beloppet i förväg, fastän du kanske väljer att bestrida. Detta följer av lagen om felparkeringsavgift 7 §. Efter att polisen gjort sin utredning och (förhoppningsvis) undanröjer anmärkningen får du pengarna återbetalda till dig. Bestrider gör du genom att besöka polisens hemsida eller vända dig till den polisstation närmast platsen där ditt fordon rapporterades.

Lycka till i fortsättningen med det här ärendet!

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (486)
2021-09-30 Hur bestäms en parkeringsbots storlek?
2021-09-30 Om parkeringsbot har angett fel adress?
2021-09-27 Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?
2021-09-26 Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

Alla besvarade frågor (96465)