FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 18/04/2018

Jag har en timanställning tills vidare - vilken uppsägningstid gäller?

hej

Jag har fått en timanställning på ett företag med tillsvidareanställning. Vilken uppsägningstid gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt är din uppsägningstid en månad lång, men det kan variera beroende på omständigheterna.

För arbetsrätten gäller lagen om anställningsskydd (LAS), och i vissa avseenden även kollektivavtal. Tillsvidareanställningar regleras i 4 § LAS, och uppsägningstiden i 11 § LAS. Där anges att uppsägningstiden är minst en månad, vare sig det är du eller arbetsgivaren som gör uppsägningen. Sedan blir uppsägningstiden längre ju längre du arbetar kvar på arbetsplatsen: när du har arbetat i 2-4 år så är uppsägningstiden 2 år, och när du har arbetat i i 4-6 år är uppsägningstiden 3 månader. Och så vidare.

Regeln i 11 § LAS om uppsägningstid är en skyddsregel för arbetstagare, och den får inte förhandlas bort till arbetstagarens nackdel - enligt 2 § 2 stycket LAS är avtal som inskränker dina rättigheter ogiltiga. Anledningen till att reglerna ser ut så här, är att LAS är tvingande till arbetstagarens förmån. Detta innebär även att du och din arbetsgivare kan komma överens om såväl en längre som en kortare uppsägningstid, under förutsättning att det är till din fördel. Det är även möjligt för fackförbund, så kallade arbetstagarorganisationer, att förhandla om andra uppsägningstider med arbetsgivare, enligt medbestämmandelagen MBL. Om fackförbundet har förhandlat om uppsägningstid för din bransch, så framgår det i ditt kollektivavtal.

Jag råder dig att läsa igenom ditt anställningsavtal för att se vad som sagts om uppsägningstid. Ett tips kan även vara att ta kontakt med ditt fackförbund för att ta reda på om det finns några andra överenskommelser i ditt kollektivavtal.

Vänligen

Rebecka Hård af SegerstadRådgivare