Jag har blivit utsatt för bedrägeri, vad ska jag göra?

FRÅGA
Jag har blivit utsatt med bedrägeri av en vän som har brutit mot den överenskommelse som vi gjorde via sociala medier, jag har bildliga bevis om hur vi skulle göra en internet köp men att de aldrig höll deras sida av överenskommelsen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att kortfattat gå igenom vad bedrägeri är, och ge råd om vad du kan göra nu.

Bedrägeri

Bedrägeri regleras i 9 kap 1 § Brottsbalken (här). Bedrägeribrottet karaktäriseras av att gärningsmannen vilseleder sitt offer till en disposition vilken innebär en omedelbar förmögenhetsöverföring. Det skall föreligga adekvat kausalitet mellan vilseledandet och dispositionen. Om offret oavsett gärningsmannens vilseledande skulle ha företagit dispositionen vilken innebar förmögenhetsöverföringen utgör inte detta bedrägeri.

Om vännen t.ex. har lurat dig genom att du skickar en produkt och vännen säger att hen ska betala men inte gör det, så kan det utgöra bedrägeri.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Det är bra att du har bevis i form av bilder. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawline. Receptionen har öppet 9:00-16:00 på vardagar, och telefonnumret är 08-533 300 04.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91320)