Jag har blivit hotad att inte berätta om vem som ligger bakom ett brott, vad ska jag göra?

Har tagit ut pengar på bankomat flera gånger åt en person , som nu visat sig att kortet tillhörde en annan. Är med på bild och nu polisanmäld

Har blivit hotad av denna person, om jag säger något

Så nu är jag tvungen p,ga rädsla att ta på mig detta

Hur ska jag göra?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mitt svar till dig kommer att bli något generellt och framförallt fokusera på vad du ska göra med anledning av att du blivit hotad. Eventuell skuld du må ha för att ha tagit ut pengar med annans bankomatkort är utifrån hur din fråga är ställd svårbedömd. Om du begått ett brott är i mångt och mycket beroende av om du haft uppsåt och om så ska bevisas.

Den andra personen kan ha begått brotten olaga hot eller övergrepp i rättssak

Att den andra personen hotat dig kan i sig vara straffbart, antingen genom brottet olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken, BrB) eller eventuellt som övergrepp i rättssak (17 kap. 10 § BrB).

Olaga hot aktualiseras om personen i fråga hotar med vapen eller hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet. Brottet ger böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt kan det dömas ut fängelse i upp till fyra år (4 kap. 5 § BrB). I ditt fall skulle brottet övergrepp i rättssak kunna bli aktuellt. Övergrepp i rättssak är ett allvarligt brott enligt svensk lag. Om personen i fråga har använt våld eller hot om våld för att du ska avstå från att vittna eller avstå från att tala sanning rör det sig sannolikt om övergrepp i rättssak istället för olaga hot. Syftet med våldet eller hotet om våld ska ha varit för att hindra eller hämnas en anmälan, talan, vittnesmål, eller annan utsaga. Straffet är upp till fyra års fängelse, om brottet är grovt upp till åtta års fängelse (17 kap. 10 § BrB).

Vad du kan göra

Utan mer information kan jag tyvärr inte ta ställning till om du eventuellt begått något brott när du tagit ut pengar. Men om du själv anser att du inte haft uppsåt till brott och snarare blivit utnyttjad är min rekommendation att du berättar sanningen för polisen. Om den andra personen hotar dig kan vederbörande sannolikt ha gjort sig skyldig till övergrepp i rättssak, som är ett allvarligt brott.

Som jag förstår din fråga är du eventuellt misstänkt för ett brott (eftersom du är med på bild och polisanmäld). I många fall när man blir misstänkt för brott tilldelas man en advokat som företräder en. Ett förslag är att du diskuterar med din advokat hur du ska ställa dig dels till eventuell brottsmisstanke, dels hur du ska hantera hotet från den andre personen.

Jag vill avslutningsvis tipsa om Brottsofferjouren som har telefonnummer 0200-21 20 19. Om du är brottsutsatt, genom att ha blivit hotad av den andra personen, finns det möjlighet att ringa för att få stöd och hjälp. I många fall kan det vara en trygghet att ha någon som lyssnar på dig och ger dig konkreta råd i ditt fall.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo