Jag har blivit avskedad, vad ska jag göra?

Hej, jag blev avskedad pågrund av att jag blev sjuk och jag jobbade som en vårdbiträde på vårdboenden och de vill inte ge mig skriftliga skäl till varför och jag hade en fastanställning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du skriver att du hade en fast anställning utgår jag i mitt svar på att du hade en tillsvidareanställning, 4 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Om du hade en annan anställningsform rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.

Jag kommer att gå igenom vad som gäller vid uppsägning och vid avskedande, men kommer fokusera på avskedande eftersom du skriver att du blivit avskedad. Därefter kommer jag att gå igenom vad man kan göra om man blivit avskedad och är missnöjd med detta, och ge råd om vad du kan göra nu.

Uppsägning

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och rehabiliteringsansvar

För att säga upp en person med tillsvidareanställning krävs saklig grund för uppsägning, 7 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Det finns inte saklig grund för uppsägning om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren i verksamheten, 7 § 2 st Lag om anställningsskydd (här).

Du skriver att du har varit sjuk, och att det är på grund av detta som du har blivit av med arbetet. Om en arbetstagare ofta är frånvarande på grund av sjukdom har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. Om du inte har blivit skickad till företagshälsovård, inte har fått någon varning och inte heller blivit omplacerad, har arbetsgivaren inte uppfyllt sin rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet.

Krav på uppsägning

Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare av personliga skäl ska underrättelse om detta ske minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör, 30 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).

Eftersom du blivit uppsagd på grund av personliga skäl skulle arbetsgivaren underrätta dig om detta två veckor innan uppsägningen skedde och om du var med i facket skulle de också varsla organisationen, enligt 30 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Detta har dock inte betydelse för om uppsägningen är giltig eller inte utan har de inte gjort det kan du kräva skadestånd, enligt 38 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).

Om man blivit uppsagd har man också rätt till uppsägningstid och under den lön och andra anställningsförmåner enligt 12 § Lag om anställningsskydd (här). Om du inte har fått någon uppsägningstid är det istället frågan om ett avskedande.

Avsked

Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, se 18 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). För att bli avskedad ska man ha gjort något allvarligt, exempelvis begått något brott på arbetsplatsen. Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelsen skedde, 18 § 2 st Lag om anställningsskydd (här).

Underrättelse om avskedande ska lämnas minst en vecka i förväg, 30 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).

Du skriver att du inte har fått skriftliga skäl till varför du blev av med jobbet. Ett avskedande ska vara skriftligt, och ska innehålla information om vad arbetstagaren ska göra om hen vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt alternativt kräva skadestånd av arbetsgivaren, 19 § 1-2 st Lag om anställningsskydd (här). Om arbetsgivaren begär skälen till avskedandet är arbetsgivaren skyldig att uppge detta, se 19 § 3 st Lag om anställningsskydd (här).

Om du har blivit avskedad är det alltså fel av din arbetsgivare att inte uppge skälen som ligger till grund för avskedandet.

Vad ska man göra om man blivit avskedad och är missnöjd med detta?

Har en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren, se 35 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).

Vill en arbetstagare yrka att en uppsägning eller ett avskedande ska förklaras ogiltigt måste arbetstagaren meddela arbetsgivaren detta inom två veckor från att uppsägningen eller avskedandet skett, 40 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Därefter kan man stämma arbetsgivaren och yrka att avskedandet ska ogiltigförklaras. Dock kan det bli tidskrävande och kostsamt att driva en process mot arbetsgivaren, framför allt om man inte är medlem i facket.

Vad du kan göra nu

Om du är medlem i en fackförening rekommenderar jag att du tar kontakt med facket för vidare rådgivning.

Vill du ta hjälp av en jurist kan du anlita en jurist från Lawlines juristbyrå. Länk för att boka tid med jurist finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme.

Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning, vilket är gratis. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000