Jag har betalat ett felaktigt hyresbelopp, är hyresvärden återbetalningsskyldig?

2021-02-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Min hyresvärd gjorde av misstag en för hög hyreshöjning våren 2019 vilket de erkände i höstas. De sänkte då hyran till rätt nivå men har fortfarande inte betalat tillbaka den felaktigt fakturerade hyran som jag ju så klart betalat. För de måste väl betala tillbaka?! Finns det någon tidsfrist då de inte längre behöver betala tillbaka? Och finns det någon väg jag kan trycka på för att få mina pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyresförhållanden regleras i 12 kap. jordabalken (även kallad hyreslagen).

Måste hyresvärden betala tillbaka?

I andra fall kan Hyresnämnden besluta om att en hyra är oskäligt hög och att hyresvärden ska betala tillbaka det överskjutande beloppet plus ränta (12 kap. 55 e § JB). I ditt fall har Hyresnämnden själva sagt att hyran var felaktig, det är således inte ett beslut av Hyresnämnden.

Hyresvärden får lov att ändra hyran, men den måste vara skälig. Om hyresvärden har själva sagt att det var en felaktig hyra för avtalet, ska de rätta till fakturorna och med det betala tillbaka den del som betalats för mycket. De får inte lov att behålla pengar som inte rätteligen är deras.

Finns det någon tidsfrist inom återbetalningen måste ske? Vart kan jag vända mig för att få hjälp att få mina pengar?

I 12 kap. 61 § JB sägs att en hyresgäst som vill framställa ett fodringsanspråk gällande hyresförhållandet ska väcka talan om det inom 2 år från det att hyresgästen lämnat lägenheten. Det är Hyresnämnden som är behörig att pröva tvister gällande hyresförhållandet (12 kap. 69 § JB) och alltså hit du ska vända dig vid en tvist.

Eftersom du inte redan har ett ärende gällande hyran i Hyresnämnden, kan ett första alternativ vara att kontakta din hyresgästförening. De kan ge dig vidare råd samt hjälpa dig att prata med din hyresvärd gällande återbetalningen som du har rätt till. De kan också hjälpa dig att ta ärendet vidare till Hyresnämnden om det skulle behövas.

Jag hoppas detta gav svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2085)
2021-10-26 Får jag inneha flera hyresrätter samtidigt?
2021-10-26 Överlåta lokalhyreskontrakt med verksamhet
2021-10-25 Kan man bli av med sin hyresrätt om man missar att betala hyran?
2021-10-24 Störande granne

Alla besvarade frågor (96580)