Jag har begått brott i Norge, får jag avtjäna straffet i Sverige?

2019-08-07 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag är svensk medborgare men bor i Norge och sitter med risken till en dom på 4-års fängelse för våldtäkt. I samband med det har jag ett par frågor.1) Om jag söker att sona i Sverige får ansökans tiden samt ev vänta på plats i Sverige ses som en del i soningstiden?2) Om straffnormen är strängare i Norge(4-år) än i Sverige(3-år) får jag då samma strafftid i Sverige?3) Hur långa köer/väntan är det i Sverige och räknas väntan på soning som en del i dommen?4) Vilka förhållande och typ av soning skulle jag få i Sverige, aldrig tidigare dömd eller i polisens register?5) Var i Sverige kommer man i så fall att sona?6) Är det uppenbara fördelar alt nackdelar med att sona i Sverige jämfört med Norge?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du har ett flertal uppdelade frågor så kommer jag svara på dessa under enskilda rubriker, men först berätta generellt om vad som gäller när en svensk medborgare begått brott i ett nordiskt land.

De nordiska länderna har gemensamt stiftat lagar som reglerar möjligheten att verkställigheten — soningen — av domar kan ske i de andra länderna. I Sverige är det reglerat i lag om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Om det rör sig om en dom där fängelse är straffets verkställighet kan domstolen i landet där personen döms begära att verkställigheten ska ske i det nordiska land där den dömde är medborgare eller har sin hemvist. Domen kan även verkställas i det land där den dömde uppehåller sig om det är lämpligast. Det krävs inget samtycke från den dömde.

Så om straffet är fängelse i Norge kommer det omvandlas till lika lång tid i fängelse i Sverige. Därefter kommer straffet verkställas som om det var en svensk verkställande dom.

Om det skulle bli så att du döms till fängelse i 4 år i Norge kommer även fängelsetiden i Sverige vara 4 år. Dock så kommer du ha möjlighet att bli villkorligt frigiven utefter de svenska lagarna. (1 §, 2 § & 7 §).

Nedan besvaras dina specifika frågor.

Kommer tiden för ansökan ses som en del av verkställandet?

Detta beror på. Om det är så att du får en dom på 4 år och ett krav på att du ska inställa dig på en norsk anstalt ett visst datum och du gör detta, kommer tiden att börjas räkna av då. Om du däremot väntar med att börja avtjäna straffet till dess att du får komma till en svensk anstalt, kommer ingen tid att räknas av.

Om du vill avtjäna en nordisk eller europeisk dom i Sverige kan du ansöka hos landet där du dömts att det landet kan kontakta Kriminalvården. Ansökan kan också skickas direkt till Kriminalvårdens huvudkontor, 601 80 Norrköping eller hk@kriminalvarden.se eller fyllas i via detta formulär.

Kommer du få samma strafftid i Sverige som i Norge?

Detta besvarades även ovan, ja det kommer att bli samma strafftid som gäller vid en svensk anstalt. Dock kommer du ha möjlighet till villkorlig frigivning efter 2/3 av avtjänat straff, enligt svensk lagstiftning. Du kommer alltså få precis samma straff i Sverige som i Norge, det kommer inte bli någon ny process här.

Vart i Sverige kommer du avtjäna din tid?

När domen så småningom anses verkställbar i Sverige kommer du få kontakt med Kriminalvården. Du kommer få lämna synpunkter om i vilken anstalt du önskar att bli placerad. Kriminalvårdens placeringssektion fattar sedan beslut om placering efter cirka två veckor och skickar beslutet till dig via rekommenderat brev. Vid ett beslut om placering bedömer Kriminalvården dels vilken grad av övervakning och kontroll den anstalt du placeras i bör ha, dels vilka behov av sysselsättning och omvårdnad du är i behov av.

Fördelar med att avtjäna straff i Sverige eller Norge?

Detta är svårt för mig att svara på då jag inte har särskilt stor insyn i norsk kriminalvård. Fördelen med att avtjäna straffet i Sverige är ju naturligtvis att du har möjlighet att bli villkorligt frigiven efter 2/3 av ditt straff. Jag råder dig att fråga din försvarsadvokat i Norge gällande denna fråga.

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 11:00 imorgon. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.se.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1244)
2020-06-03 Är mitt bidragsbrott preskriberat?
2020-06-03 Hur stor är sannolikheten att dömas till fängelse för grov misshandel?
2020-06-03 Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?
2020-06-02 Hatbrott; försvårande omständighet

Alla besvarade frågor (80678)