Jag har ansökt om medborgarskap 15/12 2016 och hade inga skulder då. 2018 hamnade jag hos Kronofogden, äventyras min rätt till medborgarskap?

2019-05-05 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har ansökt om medborgarskap 15/12 2016 och hade inga skulder då. Nu när jag skilde mig 2018 så gick jag i kronofogden. Kan jag ändå få medborgarskap eller kan de säga nej?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har funderingar kring om dina skulder kan göra någon negativ inverkan på dina möjligheter till svenskt medborgarskap. Regler om vad som krävs för att få svenskt medborgarskap återfinns i medborgarskapslagen.

För att förvärva ett svenskt medborgarskap krävs att man ska ha haft, och kan förväntas komma att ha, ett "hederligt levnadssätt". (11 § 5 medborgarskapslagen).

Inom begreppet "hederligt levnadssätt" har migrationsdomstolen uttalat i MIG 2016:12 att inneha skulder kan vara tecken på att man inte uppfyller sådant hederligt levnadssätt. Det är då upp till Migrationsverket att göra en bedömning i det enskilda fallet om personen, utifrån en framtidsprognos har en vilja att göra rätt för sig.

I sin bedömning ska Migrationsverket:

Utreda om personen som ansöker om medborgarskap har skulder och vilken typ av skuld det rör sig om.Skatteskulder ses som en "allvarligare" skuld än skulder till privata aktörer. Om personen har skulder är det upp till denne att bevisa vad hen för att göra rätt för sig och bli av med sina skulder.

Det ska tilläggas att även om du betalat dina skulder måste det gå ca två år innan du kan bli svensk medborgare. Detta eftersom du måste bevisa att du kan vara fortsatt skuldfri.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att skulder har en viss inverkan på dina möjligheter till medborgarskap. Men samtidigt kan du försöka visa på att du gör allt som står till ditt förfogande för att bli skuldfri.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (932)
2019-11-17 Får inresa till Sverige ske under handläggningstiden för uppehållsansökan?
2019-11-14 Kan man söka asyl i Sverige på grund av en allvarlig sjukdom?
2019-11-14 Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd
2019-11-13 Ingående av äktenskap med asylsökande

Alla besvarade frågor (74742)