FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription05/10/2018

Jag fick en två år gammal faktura. Behöver jag betala eller har den preskriberats?

Det är 2018 och vi fick en faktura från 2016 på 10000 kr. Har de rätt att skicka en gammal faktura...?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning av frågan

Jag har tolkat det som att någon har en fordran (ett krav på betalning) på dig. Fakturan är från 2016 men skickades till dig först nu, 2018.

Jag kommer att använda ordet borgenär för den som har en fordran på dig. På grund av att jag inte vet vad för slags fordran det är kan jag endast ge dig ett allmänt svar.

Vad innebär preskription?

När en viss tid har gått så kan en fordran preskriberas, den skrivs alltså av, för att den har blivit "för gammal". Då behöver du inte betala.

Frågan om när en fordran preskriberas beror på vilken slags fordran det är. Man går igenom tre steg när man avgör vad för slags lag eller annan reglering som blir tillämplig:

1.Omfattas fordringen av speciallagstiftning? 2.Om det inte finns speciallagstiftning, finns det något avtalat om preskription mellan parterna? 3.Om inte nr 1 eller 2 är tillämpliga så tillämpas preskriptionslagen

Speciallagstiftning

Ibland kan den omfattas av speciallag. Då jag inte vet vilken slags faktura det gäller kan jag inte ge ett svar på om fakturan omfattas av en speciallag eller inte.

Avtal

Om fordran inte omfattas av en speciallag, så kan frågan om preskription vara bestämd i ett avtal mellan dig och borgenären. Man kan avtala om en kortare preskriptionstid än i preskriptionslagen, men inte om en längre preskriptionstid, 12 § PreskL.

Preskriptionslagen

Om preskriptionen inte omfattas av speciallag och inte är avtalad, så tillämpas preskriptionslagen (PreskL).

I PreskL finns två tidsfrister:

3 år. Detta gäller när en konsument köpt en vara eller en tjänst av en näringsidkare,2 § 2 stycket PreskL. 10 år. Detta gäller när det inte är en konsument, 2 § 1 stycket PreskL.

När avbryts preskriptionen?

Du erkänner fordran på något vis, till exempel genom att amortera eller betala ränta, 5 § 1 punkten PreskL, Borgenären hör av sig till dig, t.ex. genom att skicka en faktura, 5 § 2 punkten PreskL, Borgenären väcker talan eller annars åberopar fordringen vid domstol hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, 5 § 3 punkten PreskL.

När preskriptionen avbryts så "börjar det om", 6 § PreskL. Ett exempel: om du är en konsument och får en faktura år 2 efter köpet, så avbryts preskriptionen. Då har borgenären 3 år till på sig, innan fordran preskriberas igen. Alltså kan borgenären skicka en faktura igen tre år senare, alltså år 5 från det att du köpte varan eller tjänsten.

Sammanfattning

Om din faktura inte är reglerad av speciallagstiftning eller om preskription inte är reglerad av ett avtal mellan dig och borgenären, så tillämpas preskriptionslagen. Om preskriptionslagen tillämpas så har borgenären hört av sig i tid – oavsett om du är en konsument eller inte, då det är inom både 3-års och 10-årsfristen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hilda JeppssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?