Jag bröt mot stopplikten – riskerar jag att förlora mitt körkort?

2021-02-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
Polis filmade och stoppade mig när jag råkade köra förbi en stopplikt, de gav mig 2500 i böter och sa att eftersom de inte ansåg jag varit vårdslös tar de inte mitt körkort.Riskerar jag att länsstyrelsen tar mitt körkort och därmed levebröd ifrån mig iaf?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till körkortslagen (KKL), trafikförordningen och vägtrafikdataförordningen i mitt svar till dig.

Transportstyrelsen avgör om ditt körkort ska återkallas

Länsstyrelsen har inte längre något ansvar för körkortsingripanden. Istället är det Transportstyrelsen som beslutar om en eventuell återkallelse av ditt körkort (7 kap. 2 § första stycket, sjunde punkten KKL).

Polisen har bara rätt att tillfälligt omhänderta ditt körkort och därmed inte någon möjlighet att fatta beslut om att du ska förlora körkortet (7 kap. 4 § KKL). Bedömningen ska alltså göras av Transportstyrelsen.

Polisen ska rapportera din stoppliktsförseelse till Transportstyrelsen

Genom att inte följa stopplikten har du brutit mot trafikförordningen (3 kap. 19 § och 14 kap. 3 § första punkten, delpunkt b trafikförordningen).

Polisen ska rapportera det till Transportstyrelsen (6 kap. 3 § fyrtionionde punkten vägtrafikdataförordningen).

Risk för återkallelse, men kanske får du bara en varning istället

Brott mot stopplikten ska som utgångspunkt medföra att föraren förlorar sitt körkort, om brottet inte kan ses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KKL). I annat fall kan föraren få en varning istället för ett återkallat körkort (5 kap. 9 § första stycket KKL).

Det finns alltså en risk för att Transportstyrelsen återkallar ditt körkort. Dock verkar det mer sannolikt att du bara får en varning, med tanke på att polisen verkade tycka att din överträdelse inte var så allvarlig.

Det finns två rättsfall som kan illustrera hur bedömningen av brott mot stopplikten kan skilja sig åt, beroende på omständigheterna. I det ena fallet fick föraren sitt körkort återkallat efter att ha kolliderat med en personbil (RÅ 83 2:21). I det andra fallet fick föraren en varning istället, bland annat på grund av att det inte hade funnits någon annan trafik på platsen vid tillfället (RÅ 1994 ref. 9).

Sammanfattning

Det finns en risk för att du får ditt körkort återkallat av Transportstyrelsen, men det är inte säkert. Eftersom polisen inte verkade anse att din trafikförseelse var allvarlig är det möjligt att du bara får en varning från Transportstyrelsen istället.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96421)