Jag blev trakasserad på en utekväll. Vad kan jag göra?

Jag blev trakasserad av en man som sedan anmälde min sambo för ett brott efter en riktigt dålig utekväll, jag kommer inte ihåg vad mannen heter, finns det på något sätt för mig att göra en anmälan om trakasserier mot mannen i fråga?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara vilket brott detta kan röra sig om och vad du kan göra tillämpar brottsbalken (BrB).

Vilket brott kan det vara frågan om?

Du beskriver att du blev trakasserad av en man vid en utekväll. För att avgöra vilket brott detta kan vara hade jag egentligen behövt mer information. Men jag ska gå igenom några brott som det eventuellt kan vara.

Det första brottet är ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Ofredande kan bli aktuellt om han fysiskt antastat dig eller utsatt dig för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Gärningen ska även ha varit ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt. Bestämmelsen innehåller alltså några olika typfall av ofredande. Fysiskt antastat kanske är aktuellt i ditt fall, vilket kan bli aktuellt tex om han hindrat dig från att komma fram, tagit dig under armen för att få dig att följa med eller om han antastat med klappar eller smekningar. Ofredande kan också bli aktuellt om han har utfört upprepade och oönskade eller störande kontakter. Det krävs för att brottet ska bli aktuellt att handlingarna utförts med uppsåt, dvs att han gjort det med avsikt/vilja.

Det skulle även kunna röra sig om sexuellt ofredande, beroende på hur situationen utspelade sig. Den som blottar sig på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller eller på annat sätt genom ord eller handling ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet kan dömas för sexuellt ofredande (BrB 6 kap. 10 §). Detta rör alltså om mannen genom ord eller handlande har ofredat dig på ett sätt som typiskt sett duger för att kränka någons sexuella integritet.

Hur kan du gå vidare med detta?

Min rekommendation är att du gör en polisanmälan genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Då får polisen utreda vad det kan röra sig om för brott och bedöma om det tex finns möjlighet att få reda på vem mannen är. Ju snarare du kan göra det, desto bättre, eftersom det oftast blir svårare att utreda brottet ju längre tid som förflyter sedan händelsen.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja NordlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”