FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler12/01/2022

Jag blev bestulen på min mobiltelefon för 10 år sedan som såldes vidare. Kan jag kräva tillbaka den från nuvarande ägare?

Hej! För omkring tio år sedan blev jag bestulen på min mobiltelefon som sedan såldes vidare. Nu har jag, mot alla odds, lyckats hitta min gamla telefon men den nuvarande ägaren vill inte lämna tillbaka den trots att jag kan bevisa att jag är ursprungliga ägaren. Har jag rätt att kräva honom lämna tillbaka mobilen, eller får han vägra också utan att jag kan göra något åt saken?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

I ditt fall blir lagen om godtrosförvärv av lösöre tillämplig.

Du som ägare har blivit bestulen på din mobiltelefon som sålts vidare till en person. Om denne person förvärvat mobiltelefonen i god tro enligt 2 § godtrosförvärvslagen är det denne person som nu är rättmätig ägare till mobiltelefonen. Det spelar inte någon roll som huvudregel att du som förre ägare blivit bestulen på egendomen.

Det förutsätter dock att den nye ägaren har handlat i god tro, vilket denne gör endast ifall det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen.

Dock skriver du i frågan att du blivit bestulen på mobiltelefonen. Stöldgods kan aldrig förvärvas i god tro, det förkunnas bland annat i NJA 2011 s. 907. För din del kommer således mobiltelefonen fortfarande ha dig som ägare. Något godtrosförvärv kan inte göras.

Du skriver vidare att det gått 10 år sedan stölden och förvärvet. Det är möjligt att få äganderätt till stulen egendom av hävd enligt 4 § godtrosförvärvslagen. Då krävs det att förvärvaren har varit i god tro (se 4 st.) under hela 10-årsperioden.

Sammanfattningsvis är det i ditt fall möjligt att för förvärvaren att vägra lämna tillbaka det stöldgods han förvärvat, eftersom det gått 10 år. Det finns en möjlighet att köpa tillbaka den stulna mobiltelefonen enligt 5 § godtrosförvärvslagen, men det kräver dock att du som bestulen agerat inom sex månader från det du fick kännedom om innehavet.

Med vänlig hälsning

Martin CarlehedenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?