Jag blev anklagad för att langa cigaretter, begick butiksbiträdet något brott?

FRÅGA
Hejsan! Jag gick en morgon för att köpa snus och sen senare under eftermiddagen gick ja tillbaka till bensinmacken för att köpa ett paket cigarretter. Jag brukar gå till den affärer flera gånger i veckan utan problem men den här gången blev jag nekad och anklagad för langning. Biträdet vägrade sälja cigarretterna bara eftersom att jag inte hade snus dosan på mig. Det var otroligt pinsamt att stå och bli utskälld inför alla i butiken. Dessutom kände jag mig väldigt dömd och kränkt av henne då hon sa "det är onormalt för människor att både snusa och röka". Får det verkligen gå till såhär? Faller inte detta in under förtal och falsk anklagelse samt kränkning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom huruvida butiksbiträdet har begått något brott, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Förtal

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.

För att förtal ska vara aktuellt ska uppgiften förmedlas till någon annan än den utsatte, alltså till utomstående. Man kan sprida uppgiften på olika sätt, man kan exempelvis förtala någon vad muntligen eller via internet. Kravet är att minst en utomstående ska ha tagit del av uppgiften.

Den eller de utomstående som får höra uppgiften måste också förstå informationen. Det krävs att informationen man lämnar är sådan att den typiskt sett kan utsätta personen för andras missaktning. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada, men skada behöver inte ha uppstått. För att bedöma vilka uppgifter som kan leda till att en persons anseende skadas utgår man från vad som anses negativt utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in.

Det kan vara förtal även om det man påstår är sant, så hurvida en uppgift är sann har inte så stor betydelse.

Vad som gäller i ditt fall

Butiksbiträdet anklagade dig för att langa, och menade att det inte är vanligt att folk både röker och snusar. Det var andra kunder i butiken som hörde ordväxlingen och därmed också anklagelsen, så uppgiften har spritts till minst en utomstående. Att påstå att någon skulle langa kan vara att utpeka någon som som brottslig eller klandervärd, dock är det tveksamt om det räknas som klandervärt beteende av tillräckligt allvarlig art.

Falsk anklagelse

Falsk anklagelse är inget brott. Däremot är falsk angivelse ett brott. Det innebär att man anmäler någon som är oskyldig, och har avsikten att personen ska bli fälld. Falsk angivelse regleras i Brottsbalken 15 kap 6 § (här). Om butiksbiträdet däremot skulle ha polisanmält dig för att langa cigaretter trots att du är oskyldig hade det kunnat vara falsk angivelse. Nu är det inget i frågan som tyder på att så är fallet, utan butiksbiträdet anklagade dig enbart.

Vad du kan göra nu

Med den informationen som har lämnats i frågan är det givet att butiksbiträdet har varit otrevlig, men det troliga är att han eller hon inte har begått något brott.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag till fredag 10:00-16:00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (810)
2019-04-18 Kan den som blivit frikänd från sexuellt ofredande få skadestånd för ärekräkning?
2019-04-11 Fråga om förtal
2019-04-06 Vilket brott begår en person när den personen uppger osanningar om en annan person i en tredje persons vårdjournal?
2019-04-02 Gränsen för när falska påståenden blir brottsliga

Alla besvarade frågor (67937)