FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 12/11/2018

Jag avreagerade mig genom att skriva grova ord om en chef till en annan kollega, kommer jag bli av med jobbet?

Hej

Jag avreagerade mig genom att skriva grova ord om en chef till en annan kollega. Denna kollega har visat smsen till HR. Vad händer nu? Kommer jag bli av med jobbet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om anställningens tillkomst och avslut hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS).

Det framgår inte vilken typ av anställning du har eller vad exakt du ska ha sagt om din chef så jag tänkte redogöra vad som gäller allmänt vid kritik mot arbetsgivare. Bedömningen om du förlorar ditt jobb måste vägas mellan flera faktorer; bl.a vad du jobbar med, hur högt uppsatt du är, om du jobbar statligt eller privat osv. Dessutom kan tidigare händelser spela in, därför är det svårt att göra något precist uttalande vad som gäller i ditt fall. Här ska tilläggas att om du är provanställning kan anställningen avslutas utan vidare. Detta betyder att chefen kan, utan någon motivering, avsluta din anställning. Men jag utgår ifrån att du är tillsvidareanställd.

Till att börja med har arbetstagare lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare; det ses som ett underförstått villkor i anställningsavtalet. Med detta menas att man ska utföra sina arbetsuppgifter och i regel göra det arbetsgivaren beordrar. I domskälen i AD 1982:110 argumenterar arbetsdomstolen istället för en omfattande kritikrätt och att arbetstagare har en vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens handlande. Detta följer av den medborgerliga yttrandefriheten, och är en av grundprinciperna i ett demokratiskt samhälle.

Naturligtvis finns det begränsningar i arbetstagarens rätt att framföra kritik. Kritiken får inte övergå till hot eller vara brottsligt enligt straffrättens regler. Av din fråga verkar det vara som att det handlar om grövre uttalanden, och inte kritik på arbetsgivarens tillvägagångssätt.

Förlorande av jobbet

Det finns två sätt för en arbetsgivare att ta av dig jobbet (förutsatt att du har en tillsvidareanställning)

1.Avskedande

Regleras i 16 § LAS och blir endast aktuellt om arbetstagaren grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren. Här ska beteendet vara så avsiktligt eller grovt vårdslöst att det inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Exempel där avskedande skett är uppsåtlig brottslighet, ohederligt handlande, illojal konkurrens och andra grovt olämpliga beteenden som orsakat eller varit ägnade att orsaka skada för arbetsgivaren eller kollegor. Vilket enligt min uppfattning inte är fallet här.

2.Uppsägning

Reglera i 7 § LAS. Kan ske genom arbetsbrist eller av personliga skäl. I detta fall blir personliga skäl aktuellt. För att en uppsägning ska bli aktuell på grund av personliga skäl krävs saklig grund.

Detta innebär att i de fall arbetstagaren missköter sitt arbete t.ex. genom att komma försent till jobbet vid upprepade gånger eller är alkoholpåverkad under arbetstid kan detta vara en saklig grund för uppsägning. Detta förutsätter dock att arbetsgivaren tidigare har varnat arbetstagaren för dennes beteende.

Slutsats

Slutsatsen blir, såvida du är tillsvidareanställd, att det blir svårt för chefen att sparka dig; såvida de grova orden du uttalade var så vårdslösa att de inte ska behöva tålas i ett rättsförhållande och därmed vara en grund för avsked. En varning kan bli aktuellt; vilket betyder att om detta händer flera gånger kan chefen få saklig grund för att säga upp dig av personliga skäl. Men i detta fall är min bedömning att din anställning fortsätter.

Hoppas detta var svaret på din fråga!

Christoffer DahlRådgivare