Jag arbetar på ett LSS-boende, och föräldern till två brukare uttalar sig väldigt negativt om personalen. Kan detta vara förtal?

FRÅGA
En förälder på vårat LSS-boende uttalar sig oerhört negativt om diverse personal. Hur långt kan detta gå? Ska man som personal tåla hur mycket lögner och förtal som helst eller kan lagen göra skillnad? Vår gruppchef är nu sjukskriven fram till slutet av augusti pga. utmattningssymtom som denne förälder ligger bakom. Personligen har jag fått höra hur föräldern säger att jag är helt galen och om jag inte slutar på boendet måste tvillingarna flytta m.m.. Hur mycket av sådant ska jag behöva höra undrar jag. Har sedan första dagen vi sågs ansett att denna förälder är psykiskt sjuk då hen uppvisar ett beteende jag så väl känner igen genom mitt arbete på PIVA psykosavdelning på Huddinge. Föräldern har dock ingen sjukdomsinsikt utan agerar som om det vore normalt med det överdrivna kontrollbehov hen har vilket får hens numera myndiga vuxna barn 22 år att må väldigt dåligt. Föräldern är negativt inställd till allt vad vi gör och säger och vill ha insyn i allt som anbelangar hennes barn /tvillingar). Vi fick höra från ett annat boende att föräldern vid två tillfällen blivit anmäld för misshandel av barnen. Föräldern anklagar personalen för att vara outbildad och urusel på alla vis vilket inte styrks utav någon annan förälder eller boende. Hen har numera även gått till attack på vår högsta chef och även försökt få tvillingarna att spela in personalen. Allt detta sammantaget ihop med ett psykiskt krävande arbete tar på krafterna och personligen känner jag mig förföljd av hens alla lögner.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom om föräldern kan ha begått något brott, vad arbetsgivaren har för ansvar, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Kan föräldern ha gjort sig skyldig till förtal?

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd, eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal måste påståendet ha nått minst en utomstående. Om man enbart säger kränkande saker till den utsatte är det inte förtal, då kan det istället vara fråga om brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här) (mer om förolämpning nedan). Personen som får höra påståendet måste också förstå det. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada men skada behöver ej ha uppstått. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om det man påstår är sant, så huruvida en uppgift är sann har inte så stor betydelse.

Kan förtal vara aktuellt i det här fallet? Om föräldern säger kränkande saker till någon i personalen är det inte förtal, då uppgiften måste ha nått minst en utomstående för att det ska räknas som förtal. Om föräldern däremot talar illa om vissa i personalen inför exempelvis andra i personalen eller chefen skulle det kunna vara förtal. Om föräldern exempelvis sprider rykten på internet eller i sin bekantskapskrets om personalen på boendet kan det vara förtal. Sedan gäller det att uppgifterna är tillräckligt grova för att kunna utgöra förtal. Om föräldern bara säger att boendet är dåligt är det med stor sannolikhet inte tillräckligt grovt för att kunna räknas som förtal. Om föräldern sprider ut rykten om att personalen är inkompetent, att någon i personalen är galen etc., är det sannolikt tillräckligt allvarligt för att kunna räknas som förtal.

Kan föräldern ha gjort sig skyldig till förolämpning?

Förolämpning regleras i Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Förolämpning innebär att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Gärningen ska vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, vilket enligt lagkommentarer på Karnov innebär att gärningen/uttalandet typiskt sett orsakar en kränkning även om kränkning inte behöver ha uppstått.

Kan förolämpning vara aktuellt i det här fallet? Ja, om föräldern säger till dig att du är helt galen skulle jag påstå att det typiskt sett är något man blir kränkt av att höra. På din fråga verkar det som att föräldern har sagt kränkande saker till flera i personalen. Av den informationen jag har fått skulle jag säga att föräldern med stor sannolikhet har gjort sig skyldig till förolämpning.

Vad har arbetsgivaren för ansvar?

I Arbetsmiljölagen fastslås att arbetsgivaren ansvarar för att det uppnå en god arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Utöver att uppnå en bra arbetsmiljö, syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Om det är risk för hot och våld på arbetsplatsen är det ett arbetsmiljöproblem. Om en brukare eller anhörig beter sig illa mot personalen kan man hävda att det är ett arbetsmiljöproblem. Ytterst är det alltså arbetsgivaren som har ansvar för att det är en god arbetsmiljö. På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det finnas skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § (här). Om det är brister i arbetsmiljön ska skyddsombudet påtala det för arbetsgivaren, se Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § (här).

Vad du kan göra nu

Om du inte redan har gjort det, rekommenderar jag starkt att du påtalar problemen med föräldern för arbetsgivaren, och skyddsombudet (om det finns ett sådant). Om du är medlem i facket kan du även kontakta facket för rådgivning. Min slutsats är att föräldern sannolikt har gjort sig skyldig till förolämpning och eventuellt till förtal. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1067)
2020-11-27 Sprida osanna uppgifter att någon är kriminell, samt polisanmäla på falska grunder – brottsligt?
2020-11-25 Förolämpning
2020-11-21 Kan det vara brottsligt att förolämpa någon?
2020-11-19 Får man uttrycka sig hur som helst om en politiker?

Alla besvarade frågor (86531)