FrågaFAMILJERÄTTAdoption01/09/2019

Jag är vuxen – kan min styvfar adoptera mig?

Jag är 44 år och min styvfar som är skild sedan länge från min biologiska mamma har frågat om han får adoptera mig. Min biologiska pappa dog för några år sedan. Vad händer juridiskt med mig och mamma om jag ger mitt medgivande? Och är det ens möjligt att få det beviljat?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar följande:

- Är det möjligt för din styvfar att adoptera dig?

- Vad händer med ditt juridiska band till din mamma om din styvfar adopterar dig?

Svaret på din fråga finns i föräldrabalken (FB), som jag kommer att hänvisa till.


Din styvfar kan troligen adoptera dig

Det är i princip möjligt för din styvfar att adoptera dig, men det kräver att vissa villkor i lagen är uppfyllda.

Dels ska det finnas en särskild anledning till adoptionen, och dels ska adoptionen anses lämplig (4 kap. 4 § första stycket FB).


Det krävs en särskild anledning

Det är framförallt i två fall som det kan anses finnas en särskild anledning till adoptionen (4 kap. 4 § andra stycket FB):

- Din styvfar har uppfostrat dig.

- Adoptionen sker i syfte att bekräfta att du och din styvfar har en relation likt den mellan en förälder och dess barn.


Adoptionen ska anses lämplig

Adoptionens lämplighet avgörs av flera olika omständigheter. Bland annat kan hänsyn tas till det följande:

- Din styvfars personliga egenskaper och lämplighet som adoptivfar.

- Behovet av en adoption.

- Din mammas inställning till adoptionen.

- Åldersskillnaden mellan dig och din styvfar.


Det är domstolen som beslutar om adoptionen

Om din styvfar ansöker om adoption sker det hos tingsrätten där du bor (4 kap. 12 § första stycket FB). I slutänden är det alltså upp till domstolen att besluta om han får lov att adoptera dig eller inte. På grund av det kan jag tyvärr inte bedöma om adoptionen skulle beviljas eller inte, men möjligheten finns.

Det är viktigt att du vet att ditt samtycke till adoptionen krävs för att den ska vara möjlig (4 kap. 7 § första stycket FB). Du ska också få möjlighet att yttra dig om din styvfars adoptionsansökan (4 kap. 19 § första stycket FB).


Ditt juridiska band till din mamma bryts om din styvfar adopterar dig

Din styvfar kommer att räknas som ensam förälder till dig om adoptionen beviljas. Då bryts samtidigt ditt juridiska band till din mamma, så att hon inte längre räknas som din förälder (4 kap. 21 § första stycket FB).

Detta beror på att din mamma och din styvfar inte är gifta längre. Om de var gifta eller sambor hade din styvfar kunnat göra en styvbarnsadoption av dig (4 kap. 6 § andra stycket FB). Ditt juridiska band till din mamma skulle då ha förblivit intakt, trots adoptionen. Som resultat skulle du bli gemensamt barn till din mamma och styvfar (4 kap. 21 § första stycket, andra meningen FB).


Sammanfattning

För att sammanfatta mitt svar gäller alltså det följande:

- Din styvfar kan adoptera dig, men bara om adoptionen anses uppfylla villkoren i lagen. Dessutom krävs ditt samtycke.

- Ditt juridiska band till din mamma bryts om din styvfar adopterar dig, eftersom en styvbarnsadoption inte är möjlig om han varken är gift eller sambo med din mamma.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000