Jag är villkorligt frigiven - vad blir följden av jag lämnade ett positivt urinprov?

2020-11-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Är villkorligt frigiven, prövotiden går ut i februari. Problemet är att jag visade positivt på ett urinprov på frivården, vad kan jag få för påföljd för detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att din villkorliga frigivning är förenad med en särskild föreskrift om att dina urinprov inte ska påvisa att du är påverkad av någon substans, till exempel av narkotika. Vad jag förstår har du därmed brutit mot den särskilda föreskriften genom resultatet av det urinprov som du nämner.

Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) i mitt svar. Reglerna som rör villkorlig frigivning skärptes från och med den 1 juli i år (2020). Jag utgår från att du lämnade det positiva urinprovet efter den 1 juli, vilket medför att du som utgångspunkt omfattas av de nya reglerna.

Du kan bli ställd under övervakning, få en särskild föreskrift eller en fotboja

Som en följd av det positiva urinprovet kan Kriminalvården i första hand besluta om övervakning, en särskild föreskrift eller att du ska bära en fotboja (26 kap. 19 § första stycket och 26 kap. 18 § första stycket BrB). Myndigheten kan antingen ändra ett befintligt beslut eller fatta ett nytt beslut om att en sådan åtgärd ska gälla dig (26 kap. 18 § första stycket BrB).

Vid övervakning kommer du att få en individuell plan som du ska följa, samt ha kontakt med en särskild övervakare (26 kap. 14 § andra stycket och 26 kap. 15 § BrB). Det är förstås möjligt att du redan står under övervakning i nuläget, men jag saknar information om det.

En särskild föreskrift kan till exempel vara lik den du redan har, om krav på att lämna vissa prover (26 kap. 16 § BrB).

Med en fotboja begränsas dina möjligheter att röra dig fritt utanför ditt hem, eftersom du får bära en särskild sändare som kontrollerar var du befinner dig (26 kap. 17 § BrB).

Varning i andra hand och förverkad villkorlig frigivning i sista hand

Du kan istället få en varning om Kriminalvården bedömer att varken övervakning, en särskild föreskrift eller en fotboja är en tillräckligt allvarlig följd av ditt positiva urinprov (26 kap. 19 § första stycket BrB).

I sista hand kan din villkorliga frigivning bli förverkad under en viss tid, efter beslut av övervakningsnämnden (26 kap. 19 § andra stycket BrB). Förverkandet innebär att du förlorar din rätt att vara villkorligt frigiven och därmed får återvända till fängelset. Det är ett väldigt ingripande beslut och ska därför bara användas i riktigt allvarliga fall.

Sammanfattning

Följden av ditt positiva urinprov ska i första hand bli ett beslut om övervakning, en särskild föreskrift eller en fotboja.

I andra hand kan Kriminalvården meddela dig en varning och i sista hand kan din villkorliga frigivning bli förverkad av övervakningsnämnden.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1290)
2021-05-11 Har jag anmälningsskyldighet om jag misstänker att ett barn far illa?
2021-05-10 Vad innebär skälig levadsnivå?
2021-05-08 Fast praxis
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?

Alla besvarade frågor (92184)