Jag är dömd för olaga hot. Hur kommer det påverka mitt jobb?

FRÅGA
Hej.Jag har fått ett strafföreläggande beslut efter en incident som hände förra året. Jag tappade humöret och sa saker som jag ångrat djupt sen dess. Men det tar jag ansvar för. Jag blev dömd för olaga hot, så nu undrar jag, hur kommer detta att påverka mitt jobb? Jag är vettskrämd då mitt jobb betyder väldigt mycket för mig. Tacksam för svar. Mvh Markus
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två sätt det kan påverka din anställning: uppsägning eller omplacering. Det framgår dock inte av det du skriver om det olaga hotet vidtogs mot din chef, någon på jobbet eller utanför arbetet. Beroende på mot vem hotet har skett kan det spela olika roll för din anställning. För att kunna avgöra så gott som möjligt hur det kommer bli i ditt fall skulle jag behöva mer information. Mitt svar kommer därför förhålla sig generellt till din fråg

För att en arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare krävs saklig grund. Arbetsgivaren är även skyldig att erbjuda dig en tjänst om det finns en ledig sådan, om det kan lösa problemet, se 7 § LAS. Det kan alltså innebära att du blir erbjuden en annan tjänst hos din arbetsgivare, och om du tackar nej till den föreligger möjlighet till uppsägning från arbetsgivarens sida om det finns saklig grund i sig.

Brott som begås i samband med anställningen (mot arbetsgivare, arbetskamrater eller på arbetsplatsen) har generellt sett betraktats av domstolen som mycket allvarligt och utgör ofta saklig grund. Det förtroende en arbetsgivare förväntas ha för en arbetstagare är förverkat när arbetstagaren begått brott mot denne. Om det inte finns några omplaceringsmöjligheter finns det risk att det finns saklig grund för uppsägning.

Om det olaga hotet har begåtts utan samband med anställningen och fullgörandet av dina arbetsuppgifter är kraven för att nå upp saklig grund mycket högre. Även om bedömning inte kan göras generellt, utan måste utgå från enskilda fallet är det som sagt svårt att säga hur det blir i ditt fall. Arbetsdomstolen har fastställt i AD 2008:2 att saklig grund för uppsägning föreligger enbart om arbetsgivarens skäl är "tungt vägande" i det enskilda fallet. Det tas då hänsyn till arbetstagarens intresse av att ha kvar sin anställning, och arbetsgivarens intresse av att säga upp arbetstagaren. Det kan vara t.ex. att brottet allvarligt skadar förtroendet eller ger uttryck för att arbetstagaren är olämplig för tjänsten. I det rättsfallet hade en resemontör under en jobbrelaterad vistelse i Kina köpt sexuella tjänster, vilket inte ansågs utgöra saklig grund.

Sammanfattningsvis kan det sägas att om du begått brott i samband med din anställning finns sannolikt saklig grund för uppsägning. Om hotet begåtts utom anställningen är det mycket mindre sannolikt att saklig grund föreligger (generellt sett).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1924)
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?
2022-01-23 Är uppsägningen av mig giltig när verksamheten jag jobbat i övergår till en ny arbetsgivare?
2022-01-23 Uppsägningstid vid provanställning
2022-01-22 Kan man förlänga en provanställning mer än 6 månader?

Alla besvarade frågor (98613)