Istadarätten, bröstarvinge avliden

Om en av två bröder avlider innan föräldrarna, ärver den sonen som är kvar i livet eller får den avlidnes barn ngt arv?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om en bröstarvinge (den ena brodern) avlider före förälderna gäller reglerna i 2 kap. Ärvdabalken (ÄB): I detta kapitel finns de s.k. arvsklasserna, Förstår jag dig rätt så undrar du om arvet efter föräldrarna kan gå till den avlidna broderns barn.

Avlider den ena brodern före föräldrarna så träder dennes barn i hans ställe. Det innebär att den avlidne broderns barn delar på den avlidne broderns del av arvet. Detsamma gäller om hans barn också är avlidna, men han har barnbarn eller barnbarnsbarn i livet. Det hela är en s.k. istadarätt för den avlidne broderns avkomlingar, att träda i hans ställe, se 2 kap. 1 § 2 stycket ÄB.

Avslutningsvis vill jag påpeka att den broder som är i livet givetvis får sin del, enligt lagen 50 %. Det är endast den avlidne broderns 50 % som fördelas mellan hans avkomlingar.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo