Istadarätt i den andra arvsklassen.

2017-04-18 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, min mammas farbror har avlidit och han var gift. Vem ärver hennes del av arvet när hon dör. Hon har inga barn eller släktingarGår hennes del till allmänna arvsfonden eller till min mamma som är enda arvinge kvar efter min farbror?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Hur arvet ska fördelas

Arvet efter en avliden fördelas enligt Ärvdabalken (ÄB). Arvlåtarens släktingar delas in i arvsklasser där barn till arvlåtaren utgör den första arvsklassen som ärver först ( 2 kap. 1 § ÄB). Den andra arvsklassen består av föräldrar och syskon som har istadarätt (2 kap. 2 § ÄB). Istadarätt innebär att man ärver om den ursprungliga arvtagaren (föräldrar i det här fallet) har avlidit. Även den avlidnes ”syskonbarn” och ”syskonbarnbarn” har istadarätt i den andra arvsklassen då den för den andra arvsklassen i teorin är obegränsad.

Makes arvsrätt

Om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med ”fri förfoganderätt” (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att maken får förfoga över kvarlåtenskapen hur han/hon vill men får inte testamentera bort den och vid hans/hennes dödsfall kommer den del som härstammar från den först avlidna maken att tillfalla dennes arvingar.

Om arvingar inte finns

Finns det inga arvingar så tillfallet egendomen till allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Testamente

Genom testamente kan arvet fördelas på annat sätt än vad som föreskrivs i den legala arvsordningen (9-16 kap. ÄB). Arvingar i den första arvsklassen har dock alltid rätt till sin laglott som utgör hälften av arvslotten. (7 kap. 1 § ÄB)

Svar på din fråga

Din mamma är arvinge till sin farbror i och med hennes istadarätt. Hon kommer därför ärva den del farbrorns frus egendom som härstammar från honom då hon endast har fri förfoganderätt över denna del.

Förutsatt att hon inte har något testamente eller arvingar kommer resterande del, som du mycket riktigt säger, att tillfalla den allmänna arvsfonden.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1636)
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?
2021-07-20 Hur ser den svenska arvsordningen ut?
2021-07-20 Ärver änka sin svärförälder?

Alla besvarade frågor (94176)