Intrång i lägenhet och rivsår på handen - vilka brott kan det röra sig om?

FRÅGA
https://lagen.nu/1962:700#K3P5S1Hej, undrar hur följande rubriceras enligt Brottsbalken. Min fru och barn blev fysikt attackerad av grannen där min fru fick rivmärke på handen och barnen blev livrädda av handelsen som påverkar dem än idag. Grannen trängde sig in i lägenheten och kom in med ett ben innan hon valde att istället ta min frus nycklar som satt kvar i låset på utsidan då de försökte skynda sig in för att undkomma grannens attack. Grannen tog dessa nycklar och låste in min fru och barnen i lägenheten. Först när grannen förstod att andra grannar såg vad som hände lämnade hon tillbaka nycklarna men först efter att ha "lekt" att läman över dem via att sträcka fram dem och sedan dra tillbaka armen för att efter ett tag slänga dem på marken. Under hela attacken var grannen väldigt aggresiv och arg samt hånade min fru och barnen att barnen grät och var livrädda. Kan det rör sig om ringa misshandel (rivsår på handen) samt ofredande (intrång i lägenhet mm). Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med bör det påpekas att det alltid är svårt att uttala sig om huruvida någon har begått ett brott eller inte, eftersom det är mycket som beror på omständigheterna runt omkring. För att kunna dömas för ett brott måste gärningspersonen, förutom att uppfylla de kriterier som ställs upp i det aktuella lagrummet, begå gärningen med uppsåt för att kunna dömas för ett brott. Detta innebär lite förenklat att personen ska ha varit medveten om vad hen gjorde och vad det skulle få för effekter.

När det gäller rivsåret på handen skulle detta kunna röra sig om misshandel enligt Brottsbalken 3:5, eftersom din granne orsakat din fru en kroppsskada. Huruvida misshandeln bör bedömas som ringa eller av normalgraden är svårt att svara på eftersom jag inte vet hur djupt rivsåret varit eller om det föreligger andra omständigheter som kan vara av relevans för graderingen, men det skulle absolut kunna röra sig om ringa misshandel som du är inne på.

När det gäller intrånget i lägenheten skulle detta kunna bedömas som hemfridsbrott enligt Brottsbalken 4:6. Detta kan en person dömas till som olovligen intränger i någon annans bostad, vilket er granne verkar ha gjort. Brottet är fullbordat även när inträngandet är partiellt, dvs även om er granne bara fick in sitt ena ben i lägenheten.

Att er granne valde att låsa in er fru och barn i lägenheten skulle dessutom kunna utgöra olaga frihetsberövande, Brottsbalken 4:2. Olaga frihetsberövande begår den som spärrar in någon annan och på så sätt förhindrar offret att förflytta sig från en viss plats. Om frihetsberövandet inte höll på någon längre stund utan endast var tillfällig skulle man emellertid istället kunna bedöma det som ofredande enligt Brottsbalken 4:7. Gärningen behöver då vara ett uttryck för hänsynslöshet, vilket det skulle kunna vara om din fru och barn blev allvarligt skrämda.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95724)