Intrång i förvar vid öppnande av bankfack?

Hej! Min fråga är detta, om man lägger ett kuvert med namn på i ett bankfack med t.ex. ett viktigt brev till denna person eller pengar, foton. Innehåll som ingen annan skall få se, får då någon i bankpersonalen eller någon i syskonskaran öppna detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar på din fråga så utgår jag från att du har placerat föremålet i bankfacket, och att din överenskommelse med banken inte tillåter någon annan än dig att ha tillgång till bankfacket.

Det finns en straffbestämmelse i Brottsbalken som stämmer väldigt väl in på den situation som du beskriver, nämligen intrång i förvar enligt 4:9 BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K4P9S1). Enligt bestämmelsen så är det nämligen straffbart för någon att olovligen bryta brev, telegram eller i annat fall bereda sig tillgång till något som är förseglat eller under lås eller eljest tillslutet. Paragrafens tillämpning förutsätter dock att det inte rör sig om brytande av post- och telehemlighet i 4:8 BrB, eftersom att intrång i förvar är så kallad subsidiär i förhållande till bestämmelsen om brytande av post- och telehemlighet (vilken kan utläsas av formuleringen "utan att fall är för handen som i 8§ sägs"). Vi kan dock snabbt konstatera att 4:8 BrB inte är tillämplig eftersom att det i ditt fall inte rör sig om ett brev eller meddelande som skickas med posten, varför vi kan återgå till 4:9 BrB igen.

Bestämmelsen i 4:9 BrB om intrång i förvar gäller alltså både för brev och andra utrymmen som är förseglade med lås, till vilken kategori som ett bankfack kan räknas. En förutsättning för straffbarhet är att handlingen förvaras tillsluten, med vilket menas att handlingen antingen måste vara förseglad eller förvaras under lås. Det är således väldigt tydligt att ett förseglat brev som förvaras i ett låst bankfack omfattas av bestämmelsen, men även foton och övriga föremål som du beskriver som förvaras i bankfacket omfattas, eftersom att redan intrånget i det låsta bankfacket är straffbart.

Med detta sagt, så är det alltså i normalfallet straffbart för någon annan att ta sig in i bankfacket och öppna ett förseglat brev som förvaras där, en gärning med ett straffvärde från böter till fängelse i högst två år. Det kan dock förekomma att det avtal som du slutit med banken vars bankfack värdesakerna ligger i innehåller andra bestämmelser, såsom att personalen har rätt att öppna bankfacket i vissa särskilda situationer. Om ett sådant avtal skulle föreligga som du har ingått, så gäller istället avtalet framför brottsbalkens bestämmelser i de situationer som har reglerats i avtalet. Detsamma gäller förstås om du som innehavare av bankfacket skulle ge ditt samtycke till att bakfacket öppnas till någon, t.ex. genom en fullmakt eller liknande.

Hoppas att detta var ett tillräckligt svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo