FrågaKÖPRÄTTÖvrigt27/10/2015

Internationellt köp av lös sak

Muntliga åtaganden utöver vad som står i kontrakt.

Vi köp av båt i Danmark lovade säljaren att fixa de fel som vi tillsammans hittade vid visning innan leverans. Vid leverans fanns fortfarande ett fel pga att reservdelarna inte hade kommit, vilket säljaren lovade att skicka så fort de kom. Nu har det gått 3 månader och vid min senaste förfrågan om delarna hävdade säljaren att han inte orkade dra i frågan mer och hänvisade till köpekontraktet där det står skrivet att varan säljs i befintligt skick, vilket stämmer. Att säljaren skulle ta ansvar för även detta slöts muntligt efter att kontraktet upprättats. Har dock på mail och sms där säljaren lovar att skicka delarna så fort de kommit. Vilket juridisk rätt har jag att driva ärendet vidare? Köpet är gjort privat.

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på Lawline!

Eftersom köpet är gjort i Danmark så har avtalet vad man kallar internationell karaktär, vilket innebär att det föreligger en naturlig anknytning till mer än ett land. I det här fallet är det avgörande för det första om ni har valt vilket lands lagar som ska tillämpas på avtalet (gjort ett lagval), det vill säga om ni har bestämt att vid tvist ska antingen Sveriges eller Danmarks köplagar tillämpas. Om ni inte har gjort ett lagval i kontraktet för köpet så är det enligt IKL (https://lagen.nu/1964:528) 4§ säljarens lands lagar som ska tillämpas, i det här fallet dansk köplag, om det inte är så att beställningen har mottagits i Sverige eller att säljaren har hemvist (bor) i Sverige.

Detta är en komplicerad fråga och jag behöver mer information kring avtalet för att kunna ge ett mer tydligt svar på Er fråga. Utifrån svensk lag så har säljaren brutit en grundprincip, pacta sunt servanda (avtal ska hållas) och det i sig medför ett rätt för Er att gå till domstol och få tvisten prövad, det är en rättighet som grundar sig i art. 6 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter som vi har inkorporerat i vårt svenska rättssystem. Muntliga avtal är giltiga och värda ika mycket som skriftliga, problemet är bevisningen men eftersom ni har både mail och SMS låter som ni har en stabil grund att utgå ifrån.

Vill du ha vidare utredning på frågan för att se om det är värt tid och pengar att ta tvisten vidare till domstol rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Du är välkommen att kontakta Lawline igen om du har flera frågor.

Vänliga hälsningar,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo