Inte tillsvidareanställd efter provanställning

2019-12-08 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har lite frågor om regler kring provanställning. När min provanställning skulle ta slut blev jag meddelad 4 dagar innan om att de ville avbryta den i förtid för att ge mig en 2 månaders projektanställning istället som "förlängning" av min provanställning. Antingen det eller avsluta min provanställning helt. Anledningen var att jag under dessa 2 extra månader skulle "bevisa mig". Min fråga är om de får kringgå lagar kring provanställning på detta sätt och om man får meddela om avbruten provanställning så kort inpå slutdatum? Har även fått veta att företaget i fråga satt i system att göra såhär, dvs avbryta provanställningen för att ge en annan osäker anställningsform i ytterligare ett par månader så min situation är inte unik.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Situationen du beskriver är problematisk ur ett arbetsrättsligt perspektiv, men det går att konstatera att det inte går till på det sätt som lagstiftningen är ämnad till. Jag kommer gå igenom varje problem jag ser med situationen och eventuella råd rubrikvis här.

Tiden för meddelande av icke-fortsatt anställning

Arbetsgivaren skydlighet att meddela upphörande av tidbegränsad anställning i förväg träder in först när man under en 3-årsperiod har varit anställd hos denna arbetsgivare i 12 månader. I så fall har man rätt att veta minst en månad i förväg (15 § LAS). I andra fall kan man dröja fram till dagen anställningen löper ut med att meddela arbetstagaren.

Projektanställning efter provanställning

Det finns i lagens mening inget som heter "projektanställning". Det finns i lagens mening endast 4 typer av tidsbegränsade anställningar (5 § LAS). Dessa är allmän visstid, säsongsanställning, vikariat och anställning för personer över 67 år. Jag kommer anta att "projektanställning" är i själva verket allmän visstid.

Om man under en period av två år har varit anställd hos samma arbetsgivare under allmän visstid övergår den till tillsvidareanställning i två fall (5a § LAS).

Det första av dessa är ifall detta har skett under en period som är mindre än 5 år (5a § 1 punkten LAS).

Det andra är ifall dessa har ingått i en sammanlagd period av andra tidbegränsade anställningsformer utom provanställning och anställda över 67 år (5a § 2 punkten LAS).

Mitt råd till dig

Anledningen till dessa undantag uttrycks i Regeringens proposition 2006/07:111, där man ansåg att provanställning ska kunna föregå även tidbegränsade anställningar för att testa arbetstagarens lämplighet för arbetet. Jag nämner detta eftersom dina arbetsgivare uppgett att de inte använder lagstiftningen på det sätt som den är avsedd. Efter avslutad provanställning borde inte ytterligare bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga vara befogad.

Med grund i att dina arbetsgivare använder reglerna på ett sätt som de inte är avsedda, rekommenderar jag att du kontaktar din fackförening, som kan komma att ta upp detta. Avtalrörelsen är för dörren och detta kan komma att tas upp i kollektivavtalet.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll