Inte råd att betala strafföreläggandet

2020-10-20 i Påföljder
FRÅGA
Hej, hoppas att ni kan rekommendera vad ni skulle göra. En som jag känner har blivit tagen för, ringa stöld värdet låg på 976 kronor. Efter ett tag kom ett strafföreläggande på 6300 kronor. Kompisen är arbetslös sedan en tid tillbaka och har A -kassa. Hon har även inte blivit dömd tidigare för andra brott eller för det aktuella brottet tidigare.Både jag och hon tycker att summan för att hon skall betala är för hög. Hon överväger att betala det, då hon tycker att det är för högt belopp och speciellt nu då hon inte har någon bra inkomst. Nu till min fråga: Om man väljer att inte godkänna strafföreläggandet dvs inte betla, som extra åklagaren har utfört. Och man går vidare med detta till tingsrätt, vad händer här? Kan domaren välja att minska summan att betala? Kommer jag vara skyldig att betala rättegångskostnaderna? Snälla hjälp!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad händer om man tar ärendet vidare till domstol?
Om man väljer att inte acceptera ett strafföreläggande så brukar åklagaren i stället väcka talan mot en vid tingsrätten. På Sveriges Domstolars hemsida kan du läsa om hur en huvudförhandling i tingsrätten går till. Vid mindre allvarlig brottslighet brukar den misstänkte inte tilldelas en offentlig försvarare, undantag kan dock göras om det finns särskilda skäl (21 kap. 3a § RB). Det skulle alltså innebära att din kompis blir tvungen att anlita ett privat ombud eller föra sin talan på egen hand. Det är ofta svårt att föra sin talan själv om man inte besitter några juridiska kunskaper, och ombudskostnader kan lätt överstiga 6300 kr.

Hur fungerar det med rättegångskostnaderna?
Som huvudregel gäller att den som döms för brott ska ersätta staten för den offentlige försvararens kostnadsräkning (i enlighet med 31 kap. 1 § första stycket RB), dock begränsas ersättningsskyldigheten enligt andra, tredje och fjärde stycket i samma paragraf. Av paragrafens fjärde stycke framgår det att ersättningsskyldigheten kan sättas ned helt eller delvis, rätten tar i sådana fall hänsyn till den tilltalades personliga och ekonomiska förhållanden. Notera dock att ersättningsskyldigheten avser den offentlige försvararens kostnadsräkning, och eftersom din vän är misstänkt för ett mindre grovt brott så skulle hon antagligen inte tilldelas någon.

Sammanfattningsvis
Att ta ärenden till domstol är ofta tidskrävande och kan bli väldigt dyrt. Dessutom har åklagaren redan tagit hänsyn till din väns ekonomiska situation när åklagaren förordnade om strafföreläggande. Det är nämligen så att antalet dagsböter bestäms utifrån hur grovt gärningen anses vara, och varje dagsbots storlek grundas på den dömdes inkomst (25 kap. 2 § brottsbalken). Jag utgår ifrån att din kompis redan har erkänt brottet, därför skulle en prövning i domstol antagligen inte få något annat utfall än det som framgår av strafföreläggandet. Den som godkänner ett strafföreläggande brukar ha 30 dagar på sig att betala och det går inte att delbetala summan. Om ni har ytterligare frågor om betalning av strafföreläggande så kan ni kontakta Polismyndigheten eller skicka ett mejl till strafforelaggande@polisen.se, ni är även alltid välkomna att kontakta oss igen på Lawline.

Vänligen,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1531)
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?
2021-05-31 Regler gällande p-skiva

Alla besvarade frågor (93108)