Inte ett hemfridsbrott att knacka på dörren

FRÅGA
Hej, vi har ett problem med att en dörrförsäljare kommer var 6:e mnd och vill sälja larm. Vi har upprepade gånger bett dem låta bli att komma hit efter en tidigare konflikt med bolaget samt bett dörrförsäljarna ta detta vidare till huvudkontoret. Vi har även haft flera diskussioner med områdesledaren ang detta och bett dem att inte komma tillbaka. Men det fortsätter ändå. Jag blir fruktansvärt störd på detta och att dem är så respektlösa att dem inte kan respektera vår önskan. Är detta hemfridsbrott eller något man kan anmäla dem för? Dem godtar aldrig bara att man inte är intresserad utan fortsätter tills man nästan blir arg.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår att du upplever situationen som frustrerande. Tyvärr verkar det du beskriver inte tillräckligt för att nå upp till hemfridsbrott i lagens mening. För hemfridsbrott kan begås genom att en person olovligen (utan tillstånd) tränger sig in eller att olovligen stannar kvar i annans bostad. Bostaden kan bestå i rum, hus, gård eller fartyg. Att knacka på någons dörr är således inte ett hemfridsbrott, utan blir det först om personen när dörren knackas tränger sig in i bostaden utan att ha fått tillstånd.

Det som snarare ligger till hands är någon form av ofredande. För att ett ska räknas som trakasserier/ofredande måste det dock vara fråga om återkommande och upprepade handlingar som stör. Rör det sig om en gång i halvåret tror jag tyvärr inte att domstolen skulle se det som tillräckligt återkommande. Det krävs helt enkelt en högre frekvens.

Återigen förstår jag som sagt att du upplever situationen som frustrerande. Tyvärr måste jag dock säga att jag inte tror att du kan anmäla dörrförsäljaren för något brott. Det jag råder dig att göra är att låta bli att öppna dörren för försäljaren eller omedelbart avvisa honom/henne med att du inte är intresserad när du öppnar dörren. Skulle personen i fråga då bli påflugen och försöka tränga sig in kan ett hemfridsbrott vara fallet. Kanske kan det hjälpa att sätta upp en lapp på dörren, där du undanber dig försäljare.

Hoppas att du får ordning på situationen och ha en fin dag!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (985)
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?
2020-08-03 Vad krävs för att dömas för olaga hot?

Alla besvarade frågor (82601)