FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/07/2016

Inspelning vid nytt mobilnummer

Hej. Är det korrekt att när man får ett nytt mobilnummer att det spelas in lagligt i 6 månader?

Mvh

Biljana

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I lagen om elektronisk kommunikation kan du läsa om dina rättigheter till integritet i 6 kap. i samband med elektronisk kommunikation. I 6 kap. 17 § behandlas förbud mot avlyssning. För de som avlyssnar kommunikation gäller tystnadsplikt enligt 6 kap. 20 §.

I 27 kap. 18 och 19 §§ rättegångsbalken finns regler om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Dessa regler gör det möjligt att, efter beslut av domstol, i samband med utredning av grova brott, ta del av information som annars är skyddad. I 18 § 2 st. står när hemlig avlyssning får användas.

Svaret på din fråga är alltså nej, vid ett nytt mobilnummer spelas samtalen inte in om det inte finns ett domstolsbeslut som godkänner det.

Vänliga hälsningar,

Greta ApelmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”