Inspelning av telefonsamtal

FRÅGA
Har jag rätt att spela in telefonsamtal med min läkarmottagning / läkare utan att upplysa dem om det?Eller måste jag berätta att jag spelar in när jag inleder samtalet?
SVAR

Hej och tack för din fråga! Det straffbud som förbjuder inspelning av samtal är olovlig avlyssning, vilket regleras i Brottsbalken 4:9a. Enligt denna bestämmelse är det dock inte olagligt att göra en ljudupptagning under förutsättning att du själv deltar i samtalet. Sammanfattningsvis är det alltså inte juridiskt fel att spela in ett telefonsamtal man själv deltar i, och det krävs inte att samtalspartnern informeras innan.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84375)