Inspelning och spridande av samtal utan motpartens vetskap

Är det fortfarande så som det sägs här?

http://lawline.se/answers/6900

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).

Den tolkning av 4 kap. 9a § BrB som presenteras i svaret är enligt min uppfattning korrekt.

Det är dock värt att notera att frågeställaren genom spridandet av inspelningen skulle kunna tänkas göra sig skyldig till förtal under vissa förutsättningar. Om det under det inspelade samtalet framkommer omständigheter som kan få dennes chef att framstå som brottslig eller annars klandervärd och frågeställaren sedan sprider inspelningen till sina kollegor som givetvis förstår att det rör deras chef kan detta utgöra förtal. För en mer ingående beskrivning av förtalsbrottet, följ länken nedan.

http://lawline.se/answers/fortal-genom-lamnande-av-uppgift-i-bok

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”